ประเทศไทยติดอันดับ 6 ด้านระบบสุขภาพ ปี 2019

จากข้อมูลของนิตยสาร CEO World ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางปี 2019 ได้จัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก ประเทศไทยติดอันดับ 6 ของประเทศที่มีการจัดการด้านระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก

นิตยสาร CEO World ได้ใช้เกณฑ์พิจารณาอันดับเรื่องสุขภาพจาก 5 หัวข้อใหญ่ที่จำเป็น ดังนี้

  1. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข (Infrastructure)
  2. ประสิทธิภาพด้านบุคลากรของสาธารณสุข (Professionals)
  3. ค่าใช้จ่าย (Cost)
  4. การเข้าถึงยาคุณภาพ (Medicine Availability)
  5. ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบ (Government Readiness)

เมื่อคำนวณจาก 5 หัวข้อ ประเทศไทยติดอันดับ 6 ด้วยคะแนนรวม 67.99 เต็ม 100

ประเทศที่ได้อันดับ 1-10 ตามลำดับ คือ ไต้หวัน (78.72), เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ออสเตรีย, เดนมาร์ก, ไทย, สเปน, ฝรั่งเศส, เบลเยี่ยม, ออสเตรเลีย (61.73)

ประเทศไทย ยังติดอันดับ 1 จาก 89 ประเทศที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาถูกที่สุดอีกด้วย ด้วยคะแนน 96.22 เต็ม 100 ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขก็ติดอันดับ 7 สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วแบบญี่ปุ่น กับ ออสเตรเลีย

ส่วนคะแนนอื่น อยู่ระดับกลางๆ อาจมีบางเรื่องที่ดูน้อยไปบ้าง อย่าง ด้านบุคลากร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีเพียง 17.37% แต่ก็ถือว่าอยู่สูงกว่าหลายประเทศและอันดับ 1 ก็เพียง 50% กว่าๆ ไม่ได้เต็มร้อย ในขณะที่ประเทศที่คนไทยนิยมไปรักษาแบบเกาหลีใต้ ได้คะแนนส่วนนี้เพียง 13.06 เกือบรั้งท้ายในตาราง

แม้ว่าจะเป็นการประเมินจากสื่อเดียว CEO World ที่อาจดูไม่น่าเชื่อถือมากเท่านิตยสารด้านสุขภาพและการแพทย์ แต่ก็เชื่อว่าทำให้ชาวต่างชาติบางส่วนสนใจมาไทยมากขึ้น จาก Cost ที่ถูกกว่าทุกประเทศ และเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ติดท็อประดับโลก มาตรฐานในการรักษาและศัลยกรรมความงาม ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่น

ในหลายปีที่ผ่านมา มีชาวต่างชาติมารักษาและใช้บริการทางการแพทย์ในไทยมากขึ้น เนื่องจากมีค่ารักษาที่ถูก การบริการของคนไทยยอดเยี่ยมด้วยรอยยิ้มและการพูดคุยที่เป็นมิตร มีจำนวนโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานหลายแห่ง ซึ่งผู้ที่เจ็บป่วยเล็กน้อยยังถือโอกาสมาเที่ยวในไทยไปในตัว รวมค่าใช้จ่ายทั้งด้านการรักษา เดินทาง ที่พัก ถือว่าถูกกว่ารักษาที่ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆ ประเทศ พร้อมได้เที่ยวเมืองแห่งการท่องเที่ยวแบบไทย

ประเทศไทยยังมีชื่อเสียงในเรื่องศัลยกรรมความงาม ใบหน้า ที่ได้มาตรฐาน ทีมแพทย์มีความชำนาญเฉพาะด้าน จบหลักสูตรจากต่างประเทศในสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เครื่องมืออุปกรณ์ได้คุณภาพ จนได้รับรีวิวในทางที่ดี ทำให้ในแต่ละปี มีชาวต่างชาตินิยมมาไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใช้บริการศัลยกรรม พร้อมท่องเที่ยว รวมทั้งอาจรักษาโรคบางอย่างไปในตัว

ที่มา: Thailand’s healthcare ranked sixth best in the world, Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2019

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รัตตินันท์ คลินิก
โทร. 022331424 , 022331425