การคุมน้ำตาลก่อนผ่าตัด สำคัญอย่างไร

การผ่าตัดแต่ละครั้งมีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เนื่องจากความเครียด การอดอาหาร ยาดมสลบ การติดเชื้อ การใช้สเตียรอยด์ และอีกหลายปัจจัย แต่ทำไมถึงมีความจำเป็นที่ต้องควบคุมน้ำตาลก่อนการผ่าตัด มาดูหลักฐานทางการแพทย์ดีกว่า

เหตุผลที่ต้องคุมน้ำตาล

มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์อย่างชัดเจนของ perioperative hyperglycemia (plasma glucose > 180 mg/dL) และ adverse clinical outcomes เช่น

  • surgical sites infection
  • delayed wound healing
  • increase length of stay
  • ฯลฯ

โดยมีการศึกษาแบบ Case Control พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อที่แผลผ่าตัดหัวใจมีระดับน้ำตาลก่อนผ่าตัดที่มากกว่า 200 มก/ดล. จำนวนมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเชื้อ เชื่อว่าการที่น้ำตาลสูงทำให้มีการลดลงของ phagocytic function และ แผลที่หายช้าเกิดจากการลดการสร้าง collagen และ fibroblast

แต่ ยังไม่มีการศึกษาแบบสุ่มที่แสดงว่าการลดระดับ HbA1c หรือการลดระดับน้ำตาลช่วงสั้นๆก่อนผ่าตัดจะช่วยลดความเสี่ยงในการผ่าตัด

โดยทั่วไปจะให้ควบคุมน้ำตาล FPG ให้ได้น้อยกว่า 180 มก./ดล. และ HbA1c น้อยกว่า 8 % ก่อนการผ่าตัดแบบ elective

การดูแลเบาหวานก่อนผ่าตัด

  • ต้องเข้าใจก่อนว่าที่เราต้องคุมน้ำตาลให้ดีก่อนผ่าตัด เพราะพบว่าระดับน้ำตาลที่สูงสัมพันธ์กับอัตราเสียชีวิตมากขึ้น
  • ระดับน้ำตาลก่อนหรือหลังผ่าตัดที่มากกว่า 200 สัมพันธ์กับการติดเชื้อ
  • อย่างไรก็ดียังไม่มีการศึกษาใดที่แสดงว่าการลดระดับ HbA1c ช่วยลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดได้
  • โดยทั่วไปก่อนผ่าตัด แนะนำให้ FPG < 180 mg/dl, HbA1c < 8%

การควบคุมน้ำตาลก่อนผ่าตัดมีหลายแง่มุมที่ต้องพิจารณานะครับ เช่น ชนิดของการผ่าตัด การใช้สเตียรอย การตั้งครรภ์ โรคตับ โรคไต ฯลฯ

ข้อมูลจาก: CUEZ endocrine

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รัตตินันท์ คลินิก
โทร. 022331424 , 022331425