ดูดไขมัน BodyTite

ดูดไขมัน BodyTite (บอดี้ไทท์) โดยเทคโนโลยี RFAL ( Radio Frequency Assisted Liposuction ) คือ การใช้คลื่นความถี่วิทยุชนิด Bipolar เนื่องจากพลังงานจากคลื่นความถี่