เสริมหน้าอก

Bodytite Liposuction

Learn More

View more
จุดซ่อนเร้นของผู้หญิง

FemiLift

Learn More

View more
เลเซอร์ลดเหงื่อและกลิ่นตัว

Weight Loss Surgery

Learn More

View more
ภาวะเต้านมโตในเพศชาย Gynecomastia

Gynecomastia

Learn More

View more
Rattinan Clinic

WE PROVIDE VARIETY OF HEALTH SOLUTIONS

TECHNOLOGY The Rattinan clinic has made continual investments in providing the best available services in the past 20 years that it has been in operation. We have a policy of only using branded products and equipment for the purposes of safety for all patients. EXPERIENCE A team of cosmetic surgeons, endocrinologists, oculoplastic surgeons and bariatric surgeons are on the staff here. All doctors have more than 15 years’ experience in their chosen field and many have taught their skills as well, therefore you can be assured that these skills are beyond reproach.

Awards

WhatClinic Patient Service Award

Contact us for more information

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gynecomastia

Gynecomastia is enlargement of the breast tissues in boys or men. Both men and women have breast tissues and being control by our body hormones. “Male” hormone testosterone and “female” hormone estrogens are present in both men and women. For men level of testosterone is higher than level of estrogen, so men don’t grow boobs.

Learn More

Varicose Veins

Varicose veins are abnormally enlarged, bulgy, swollen blood vessels that also twist and turn. They are usually developing on legs and can be seen through the skin, these abnormal veins usually accompanied by spider veins.

Learn More