ศัลยแพทย์, ศัลยแพทย์หลอดเลือด

น.ต.นพ. ณพงศ์ กิจพาณิชย์ (คุณหมอติม)

น.ต.นพ. ณพงศ์ กิจพาณิชย์ แพทย์รักษาเส้นเลือดขอด

Board Certifications

  • M.D., Faculty of Medicine, Khon Kean University, Thailand, 2005
  • Diploma of the Thai Board of General Surgery, 2011
  • Diploma of the Thai Subboard of Vascular Surgery, 2017

Special Clinical interests

  • Varicose veins

นาวาอากาศตรี นายแพทย์ ณพงศ์ กิจพาณิชย์ ได้รับคัดเลือกเป็น อาจารย์แพทย์ดีเด่น ประเภทพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ

น.ต.นพ. ณพงศ์ กิจพาณิชย์
น.ต.นพ. ณพงศ์ กิจพาณิชย์

ประวัติคุณหมอท่านอื่นๆ