รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ครบรอบ 22 ปี

ทีมแพทย์

ประสบการณ์สูง

ทีมแพทย์ ประสบการณ์สูง

ทีมแพทย์

ประสบการณ์สูง

ทีมแพทย์ ประสบการณ์สูง

เป็นคลินิคที่มีความเข้าใจในศาสตร์ด้านการดูดไขมันมามากกว่า 20 ปี มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ พร้อมด้วยวิสัญญีแพทย์ผู้มีความชำนาญ จึงทำให้ทุกๆ การผ่าตัดของเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และ ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ

Surgeon and chief executive officer

พญ. รัตตินันท์ ตรีรัตน์

Surgeon

นพ. สุทธิพงษ์ ตรีรัตน์

Chief bariatric surgeon

นพ. ปณต ยิ้มเจริญ

Board certified plastic & Reconstructive surgeon

น.ท.นพ. สุรินท์นาท เจริญจิตต์

Vascular surgeon

ผศ.นพ. ภิเษก บุญธรรม

Surgeon

นพ. วุฒิวัธ อนุพรรณสว่าง

Endocrinologist

นพ. วิทวัส แนววงศ์

Gynecologist

นพ. ชนินทร์ อัศวธเรศ

Anesthesiologist

พญ. สุชาดา ประพฤติธรรม

Gynecologist

พญ. ปุญญชา ตั้งเทอดชนะกิจ

Surgery

นพ. จตุพร ซื่อสัตย์

Surgery

พญ.นฤมล วิเชียร