อายุรแพทย์, แพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

นพ. วิทวัส แนววงศ์ (คุณหมอเดียว)

นพ. วิทวัส แนววงศ์ แพทย์ด้านอายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Board Certifications

  • Board certified Internal Medicine

Fellowships

  • Endocrinology

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • สาขาวิชา อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและโรคอ้วน

แผนก

  • ต่อมไร้ท่อและโรคอ้วน

วุฒิบัตร

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2007
rattinan medical center team