หน้าที่ของสมอง สมองซีกซ้าย-ขวา ทำงานอย่างไร?

หน้าที่ของสมอง

หน้าที่ของสมอง สมองซีกซ้าย-ขวา ทำงานอย่างไร? อย่างที่ทุกคนจะเป็นดีว่าสมองทำหน้าที่ได้ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดการทำงานของร่างกาย

แต่คนจะทราบดีหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วสมองยังทำหน้าที่คอยบังคับหรือเป็นผู้บังคับบัญชาให้กับร่างกายเพื่อทำอะไรต่อมิอะไรได้มากมายหลายอย่างซึ่งเราจะมาแยกออกให้ทราบถึงการทำงานของสมองให้เข้าใจกันดังนี้

 1. 1. สมองเป็นเสมือนผู้บังคับบัญชาในระบบประสาททั้งหมด
 2. 2. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาความรู้สึก การคิด และการตัดสินใจ
 3. 3. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาความจำ สติปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ และความเฉลียวฉลาด
 4. 4. เป็นผู้บังคับบัญชาด้านการสัมผัสทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็น รูป รส กลิ่น เสียง สี อย่างการมองเห็นการได้ยินการสูดดมการชิมและการพูด
 5. 5. สมองแฟนผู้บังคับบัญชาต่อมใต้สมองที่จะคอยผลิตฮอร์โมนต่างๆให้กับร่างกาย
 6. 6. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาฮอร์โมนต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศไม่ว่าจะเป็น ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ฮอร์โมนเอสโตรเจน เพื่อให้อยู่ในระดับปกติให้ได้
 7. 7. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาอุณหภูมิร่างกายให้เป็นปกติเพื่อสุขภาพ
 8. 8. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในร่างกายช่วยให้ทรงตัวและเคลื่อนไหวได้ดีเช่นการเดินการวิ่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. 9. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาการเจริญเติบโตของกระดูกและอวัยวะภายใน
 10. 10. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการดูดซึมน้ำ
 11. 11. ฝสมองเป็นผู้บังคับบัญชาระดับการใช้โปรตีน
 12. 12. สมองเป็นผู้บังคับบัญชากล้ามเนื้อทุกส่วนบริเวณใบหน้า การแสดงสีหน้าท่าทางและอิริยาบถต่างๆอย่างการพยักหน้ายกคิ้ว
 13. 13. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาการเคลื่อนไหวของลูกตา ดวงตา ทำให้ดวงตากลิ้งกลอกไปมาได้และควบคุมการเปิดปิดของม่านตา
 14. 14. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาความสมดุลของปริมาณน้ำและของเหลวที่อยู่ในเลือด
 15. 15. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารในร่างกาย
 16. 16. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาการหดตัวและการขยายตัวของเส้นเลือด
 17. 17. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาในการทำงานเหนืออำนาจจิตใจ ยกตัวอย่างเช่น แก้สะอึก อาการไอ อาการจาม
 18. 18. สมองเป็นผู้บังคับบัญชากำหนดอัตราการหายใจและการเต้นของหัวใจ
 19. 19. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาข้อรักษาระดับเกลือแร่ในร่างกายเพื่ออยู่ในภาวะปกติ
 20. 20. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาความดันเลือดให้อยู่ในภาวะสมดุล
 21. 21. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาค่อยรักษาและกำหนดวงจรการหลับ ตื่น การหิว อิ่ม และความต้องการทางเพศ
 22. 22. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาค่อยทำหน้าที่รับรู้และตอบสนองต่อความรู้สึกเจ็บปวด พร้อมทั้งสั่งการให้ร่างกายแสดงออกพฤติกรรมด้านความเจ็บปวด เช่นการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ
 23. 23. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาช่วยให้คุณประมวลผลแยกแยะและเลือกทำสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี
 24. 24. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาความรู้สึกและอารมณ์เช่นการเสียใจดีใจและร้องไห้
 25. 25. สมองเป็นผู้บังคับบัญชาช่วยประมวลภาพของสิ่งที่เห็นเพื่อให้คุณได้นำไปใช้ในการตัดสินใจอย่างถูกวิธี

ดังนั้นหากคุณทราบแล้วว่าคุณมีผู้บังคับบัญชาอยู่ในร่างกายอย่างสมองของคุณที่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อการทำงานของร่างกายมากๆก็อย่าลืมดูแลใส่ใจเขาไว้ด้วยเพื่อให้ร่างกายของคุณได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ซึ่งหลังจากนี้เราก็จะพาคุณไปรู้จักการทำงานของสมองซีกซ้ายซีกขวากันต่อเลย

หากจะให้คุณหนูใน 25 ข้อเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาของคุณเพียงอย่างเดียวคงไม่พอการได้เห็นการทำงานของสมองด้วยจะส่งผลให้คุณได้รู้ละเอียดมากขึ้นซึ่งเราจะแจกแจงการทำงานของสมองแต่ละซีกให้คุณผู้อ่านได้ทำความเข้าใจกับการทำงานของสมองมากขึ้นโดยขอเริ่มที่สมองซีกซ้าย

หน้าที่ของสมอง แต่ละซีกทำงานอย่างไร

สมองซีกซ้าย

สมองซีกซ้ายจะคอยควบคุมการทำงานของอวัยวะซีกขวาของร่างกายโดยสมองซีกซ้ายจากคอยทำหน้าที่ในการแสดงออกและทำหน้าที่ในการคิดอย่างมีเหตุมีผล หรือมีสามัญสำนึกรวมถึงการคิดวิเคราะห์รายละเอียด การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ

การตีความ อักษรหรือตัวเลขได้ดี ซึ่งสมองซีกซ้ายนั้นสามารถสั่งให้เกิดกระบวนการต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ เสียงคุณสามารถที่จะผนวชใช้กับชีวิตประจำวันของคนได้ว่าคนเป็นคนในลักษณะ

หากคุณเป็นคนที่ชอบใช้สมองซีกซ้าย

 1. คุณอาจเป็นคนที่ตีความหมายของภาษาได้ดี
 2. ชอบโน้มน้าวใจคน รู้จักการใช้ท้อยคำ รู้กาละเทศะ
 3. มีอาชีพที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงเช่นในวงการทางการแพทย์
 4. เป็นนักกีฬา
 5. ชื่นชอบ หรือหลงไหลในงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
 6. เป็นระดับผู้บริหารที่ต้องวางแผนอย่างมีเหตุมีผลเป็นขั้นเป็นตอน
 7. สามารถแยกแยะประเภทสินค้าต่างๆได้
 8. ชอบใช้การคำนวณ คิดเลข ตัวเลข
 9. เป็นคนที่ชอบแยกแยะวิเคราะห์เวลา สถานที่ และความสุ่มเสี่ยง

ซึ่งควรทราบหรือไม่ว่าคนที่ชอบใช้สมองซีกซ้ายส่วนมากจะเป็นคนถนัดมือขวาและสิ่งที่คุณต้องระวังในการใช้สมองซีกซ้ายอยู่บ่อยๆก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดได้สูงได้ง่ายมาก

หน้าที่ของสมอง

สมองซีกขวา

สมองซีกขวาจะคอยควบคุมการทำงานของอวัยวะที่คล้ายของร่างกายซึ่งสมองซีกขวาก็จะทำหน้าที่ในการจัดสรรจินตนาการทางดนตรีศิลปะรวมไปถึงการรับรู้สัญชาตญาณและความรู้สึกซึ่งสมองซีกขวาจะสามารถแจ้งให้กระบวนการต่างๆในร่างกายทำงานพร้อมกันได้ทันใด

หากคุณเป็นคนที่ชอบใช้สมองซีกขวา

 1. อาชีพเป็นศิลปินนักแสดง ดารา ต้องใช้แสดงอาการ อารมณ์ ความรู้สึก รายการใช้คำพูด
 2. รักการเป็นนักอ่านนักเขียน
 3. มีความสามารถด้านฝีมืองานประดิษฐ์
 4. ชอบศึกษาความคิดสิ่งต่างๆเชิงปรัชญา
 5. รักงานที่เกี่ยวกับอารมณ์ขัน
 6. ชื่นชอบงานศิลปิน

ซึ่งคุณทราบหรือไม่ว่าคนที่ชอบใช้สมองซีกขวาบ่อยๆนั้นส่วนมากมักจะสลัดการเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายหรือใช้งานมือซ้ายได้ดีกว่ามาก

ซึ่งโดยปกติแล้วคนเราก็มักที่จะใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวาส่วนจะใช้ซีกไหนได้มากกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์เพราะการทำงานของสมองนั้นต้องประกอบไปด้วยทั้งสองซีกเนื่องจากร่างกายไม่สามารถที่จะเลือกทำงานจากการสั่งของการสั่งการของสมองเพียงที่ใดที่หนึ่งได้

Reference

 1. Maldonado, K. A., Alsayouri, K. (2020). Physiology, Brain. In: StatPearls. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551718/.
 2. Jimsheleishvili, S., & Dididze, M. (2020). Neuroanatomy, Cerebellum. In: StatPearls. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538167/.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และรักษาที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนารักษาที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า