10 เหตุผล คลินิกที่ได้การรับรอง AACI มีมาตรฐานและความปลอดภัยกว่า!

AACI คุณภาพด้านบริการตามมาตรฐานสากล ที่รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

ในปัจจุบันธุรกิจด้านความงามนั้น มีคลิกนิกความงามเกิดขึ้นเยอะมากๆ และแข่งขันกันสูง ซึ่งบางครั้งการตัดสินใจเสริมความงาม หรือศัลยกรรมความงามที่ใดที่หนึ่ง อาจจะต้องดูให้ดีว่า คลินิกแห่งนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ใช้เครื่องแท้หรือไม่ ยาที่ใช้ถูกต้องตามกฏหมายหรือเปล่า วันนี้จะพามาทำความรู้จักกับ “AACI” อีกหนึ่งมาตรฐานความปลอดภัย สำหรับผู้ที่เข้าใช้บริการ ว่ามีความสำคัญอย่างไร? ทำไมจึงต้องมีมาตรฐานนี้

AACI คืออะไร ?

American Accreditation Commission International (AACI) คือระบบที่รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมาตรฐานที่เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพของสถานที่ให้บริการ ทั้งในด้านความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ การรักษาที่ถูกต้องและชัดเจน ห้องผ่าตัดและเครื่องมือได้มาตรฐาน บุคลาการ(แพทย์ พยาบาล พนักงาน ฯลฯ) ตลอดจนด้านการให้บริการ เช่น การให้คำปรึกษา การรักษา การจ่ายยา และการดูแลหลังการรักษา (การติดตามผล) มีขั้นตอนที่ถูกต้อง ให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

เพราะฉะนั้นโปรแกรม AACI จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เป็นมาตรฐานรับรององค์กรด้านการดูแลสุขภาพ

ทำไมต้องมาตรฐาน AACI (ความน่าเชื่อถือ)

 • ได้รับการรับรองจากศูนย์ Medicare และ Medicaid (CMS) เพื่อรับรองโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับการรับรองโดย ISQua (The International Society for Quality in Health Care) ให้เป็นมาตรฐานการรับรองสากล โดยรับรองทั้ง 3 โปรแกรมจาก ISQua คือ
  รับรองตัวองค์กร
  2. รับรองมาตรฐาน
  3. รับรองโปรแกรมผู้เยี่ยมสำรวจ
 • ได้รับการรับรองจาก International Accreditation Forum #IAF ให้สามารถรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ EN 15224 🇪🇺 ซึ่งเป็นมาตรฐาน ISO ใน Healthcare
 • AACI ได้รับรางวัล The International Society for Quality in Health Care การรับรองโดย ISQua ว่ามาตรฐานและกระบวนการที่ใช้โดย AACI เป็นไปตาม มาตรฐานสากลสูงสุดที่มีในขณะนี้สำหรับหน่วยงานรับรอง

ดังนั้น AACI จึงเป็น #มาตรฐานสากลเดียวในโลกที่สามารถรับรองได้ทั้ง INTERNATIONAL Healthcare Standard และ ISO & EN พร้อมกัน และนี่คือ 10 เหตุผลที่ทำให้คลินิกที่ได้การรับรอง AACI มีมาตรฐานและความปลอดภัยกว่า!

1. สิทธิและความปลอดภัยของคนไข้หรือผู้เข้ารับบริการ

มีการพิทักษ์สิทธิโดยนำผู้ป่วยและครอบครัวมาร่วมในการตัดสินใจก่อนการทำหัตการบางประเภท รวมถึงมีการวางแผนการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้รับบริการเอง

2. มีระบบรองรับเรื่องยา

ยาที่ให้ภายในคลินิกทั้งหมดจะมีระบบที่รองรับมาตรฐาน ตั้งแต่การเลือกใช้ยาที่มีคุณภาพ, การจัดซื้อยาจากบริษัทจัดจำหน่ายหรือบริษัทตัวแทนที่ถูกกฏหมายและมีความน่าเชื่อถือ , การจัดเก็บยาอยางเป็นระบบ และการให้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้เข้ารับบริการ

3. ความปลอดภัยในการทำหัตการ-การผ่าตัด

ในขั้นตอนการผ่าตัดหรือทำหัตถการนั้นต้องมีความปลอดภัยระดับมาตรฐานสูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การมีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์มาตรฐานและมีคุณภาพ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม : ห้องผ่าตัด ที่ได้มาตรฐาน สำคัญอย่างไร?

รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์เราพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการรักษาและบริการอยู่เสมอ

operating room มาตรฐานห้องผ่าตัด ตามกฏกระทรวงสาธารณสุข

4. การดมยาหรือสงบประสาทแบบเหมาะสม ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ

คลินิกที่ให้บริการศัลยกรรมและการรักษาโรคหรือความผิดปกติบางชนิด เช่น การดูดไขมัน (Liposuction), ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก(Bariatric Surgery), การตัดหนังหน้าท้อง (Tummy Tuck), รักษาเต้านมโตผู้ชาย (Gynecomastia) ที่ต้องอาศัยการดมยา จะต้องทำโดยวิสัญญีแพทย์ หรือหมอดมยาเท่านั้น หากทำโดยบุคคลที่ไม่ชำนาญเฉพาะทางอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อการหายใจ ชีวิตของผู้เข้ารับบริการได้

ความสำคัญของหมอดมยา

5. การควบคุมการติดเชื้อภายในคลินิก

สร้างความมั่นใจในสิ่งแวดล้อมของคลินิก เช่น

 • ความสะอาดของคลินิก โปร่งโล่ง ดูสบายตา
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ปราศจากเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการรักษา และโควิด-19
 • มีการยาฆ่าเชื้อภายในคลินิกทุกๆ 1 ปี พร้อมตรวจเช็คคุณภาพของยาฆ่าเชื้อทุก 6 เดือน
 • ผู้เข้ารับบริการพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
 • บุคลากร พ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เปลี่ยนหน้ากาอนามัย-ถุงมือ และล้างมือทุกครั้งก่อนทำการหัตถการ

รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ได้ใบรับรอง “สถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันเชื้อ COVID-19” จากกรมอนามัย (THAISTOPCOVID+)

รับรองมาตรฐานความปลอดภัยโดยกรมอนามัย

6. ระบบข้อมูลเวชระเบียนมาตรฐาน

มีระบบการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนต่อเนื่องและสมบูรณ์ มั่นใจได้ว่าการรักษาจะมีข้อมูลเพียงพอ ไม่ผิดพลาด รวมถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวผู้เข้ารับบริการ มีระบบรักษาความลับของข้อมูลและเวชระเบียนที่ดี ข้อมูลเป็นความลับ

7. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของอาคาร-สถานที่

สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมของอาคารหรือสถานที่ให้บริการจะต้องมีความปลอดภัย สะดวกในการเดินทาง กรณีมีเหตุร้ายเหตุด่วนต้องมีสัญลักษณ์หรือข้อมูลแสดงชัดเจน เช่น บันไดหนีไฟ วิธีปฏิบัติตัวหากเกิดเหตุ เป็นต้น รวมถึงความปลอดภัยในห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ต้องได้มาตรฐานด้ว

8. มีระบบตอบสนองความต้องการและเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน รวดเร็ว

ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการต้องการข้อมูลเพิ่มของแต่ละหัตถการ, ขอคำปรึกษาจากแพทย์, ขอคำแนะนำหรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ คลินิกจะมีหลายช่องทางในการติดต่อที่สะดวก มีบุคลากรที่พร้อมให้คำแนะนำและรับคำติชม เพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

9. ความสำคัญของบุคลากรในองค์กร

แพทย์ที่ทำการรักษา ต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง, พยาบาลวิชาชีพ ได้รับการขึ้นทะเบียนตามสภาการพยาบาล, บุคลากรมีความสามารถ ผ่านการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดูแลรักษาตามวิชาชีพ ไม่เป็นแพทย์หรือพยาบาลปลอม ให้ผลการรักษาที่ดี มีประสิทธิภาพสูงที่สุดสำหรับผู้เข้ารับบริการ

แพทย์และบุคลากรในคลินิก ได้รับการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีการบริหารหรือการจัดการที่เข้มงวดตามมาตรฐานของ AACI เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการ

10. คลินิกต้องมีใบประกอบกิจการที่ถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรที่รับผิดชอบ

รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ให้บริการด้านด้านความงามและการรักษามากว่า 23 ปี จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการบริการและการดูแลอย่างเต็มที่ โดยแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความสามารถเฉพาะทาง

ร้ตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ” ยกระดับความปลอดภัย ด้วยระบบการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล American Accreditation Commission International – AACI “

การนำ Rattinan Medical Center เข้าสู่ระบบมาตรฐานนานาชาติ AACI เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ที่สำคัญ เพราะเราให้ความสำคัญของ Patient Safety (ความปลอดภัย) เป็นความสำคัญอันดับ 1 มาตลอด ถึงแม้เราทำระบบคุณภาพภายในมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ตาม แต่การตั้งเป้าเพื่อให้เข้าสู่การรับรองและตรวจสอบระบบจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะจากระบบมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา AACI นั้นทำให้ระบบภายในจะถูกตรวจสอบได้ โดยไม่มีอคติ ให้ระบบภายในโดยเฉพาะส่วนของการผ่าตัด-ดูดไขมันได้มาตรฐานสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ทุกท่าน

ร้ตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACI ด้าน Ambulatory Plastic Surgical Center ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งผู้ป่วยนอก แห่งแรกในเอเชีย

ทาง AACI จะมีการเข้ามาตรวจวัดมาตรฐานเรื่องของคุณภาพต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบคุณภาพมีความยั่งยืนและสม่ำเสมอ พร้อมยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความตื่นตัว และทำตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้.. คนไข้ที่เข้ามาศัลยกรรมเสริมความงามและรักษากับ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี จากทีมศัลยแพทย์และทีมแพทย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์กว่า 23 ปี และประสบการณ์ทางการแพทย์กว่า 30 ปี พร้อมกับพยาบาลที่ได้รับการอบรมฝึกฝนเป็นอย่างดี มีความชำนาญในการรักษา ด้วยเครื่องมือทันสมัย สถานที่สะอาด ปลอดเชื้อโรค มาตรฐานระดับสากล ด้วยราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม

รัตตินันท์ เมดิตอล เซ็นเตอร์ ได้มาตรฐาน AACI
aaci - รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ได้รับรองมาตรฐาน AACI ระดับสากล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า