ตรวจโควิด ก่อนขึ้นเครื่องบิน ต้องทำอย่างไร? มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ตรวจโควิด ก่อนขึ้นเครื่องบิน

ตรวจโควิด เพื่อป้องกัน Covid-19 .. โรคโควิด ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแบบ new normal แม้กระทั่งการ นั่งเครื่องบิน ไปที่ต่างๆ โดยเฉพาะสายการบินต่างประเทศ การเตรียมตัวขึ้นเครื่อง ในปัจจุบันจึงจะต้องทราบเงื่อนไขของแต่ละประเทศ เช่นประเทศ ญี่ปุ่น ที่จะเปิดให้คนไทยเดินทางเข้าไปแบบมีเงื่อนไขคือต้องมีการ ตรวจโควิด ก่อน

ชื้อไวรัสก่อโรคโคโรน่า มีชื่อทางการว่าอะไร?

เชื้อก่อโรคไวรัสโคโรนา มีชื่อชั่วคราวที่ใช้ในตอนแรกคือ 2019-nCoV ชื่อทางการในปัจจุบันคือ SARS-CoV-2 ส่วนชื่อของโรคติดเชื้อชนิดนี้เรียกว่า COVID-19 ย่อมาจาก CO แทน corona, VI แทน virus, D แทน disease และ 19 แทน 2019 องค์การอนามัยโลกตั้งชื่อแบบนี้เพื่อมิให้เกิด “รอยมลทิน” กับประเทศ พื้นที่ ผู้ป่วย ประชาชน และสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับจุดกำเนิดและการระบาดของโรคนี้ (ไม่อยากให้เรียกว่าไวรัสจีน)

เชื้อโควิด แพร่กระจายได้อย่างไร

การก่อโรคในทางเดินหายใจต้องมีการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ(airborne) สัตว์ที่แพร่ เชื้อต้องร้องพ่นสิ่งคัดหลั่งออกมาทางปาก หรือผู้ป่วยต้องไอ ไอมีเสมหะ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดจึงสูดดมเชื้อในอากาศผ่านทางฝอยละอองขนาดใหญ่ (droplet) และฝอยละอองขนาดเล็ก(เล็กกว่า 5ไมครอนที่เรียกว่า aerosol) เข้าไปในทางเดินหายใจ

ถ้าใครอยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ 1-2 เมตรจะติดเชื้อจากการสูดฝอยละอองขนาดใหญ่และฝอยละอองขนาดเล็กจากการไอจามรดกันโดยตรง ถ้าอยู่ห่างจากผู้ป่วย 2 เมตรขึ้นไป จะติดเชื้อจากการสูดดม ฝอยละอองขนาดเล็ก การ นั่งเครื่องบิน ร่วมกันจึงอาจจะติดต่อได้

การแพร่ทั้งสองวิธีมีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ส่วนการแพร่เชื้อโดยการสัมผัส เช่น การจับมือกันหรือมือจับของใช้สาธารณะร่วมกัน แล้วมาแคะจมูกหรือเช็ดตาตนเองแล้วติดเชื้อ พบได้น้อยมาก

การแพร่ทางอุจจาระอาจจะเป็นไปได้เพราะเชื้อออกมาทางอุจจาระได้ด้วย แต่การแพร่เชื้อวิธีนี้จะต้องมีการท าให้น้ าล้างอุจจาระกระเด็นเป็นฝอยละอองเพื่อให้ผู้อื่นสูดดมเข้าไปในหลอดลมด้วย (เป็นวิธีการแพร่กระจายของเชื้อ SARS-CoV ในปี 2546 ในโรงแรมที่ฮ่องกง)

ระยะฟักตัวของโรค โควิด

ข้อมูลจากผู้ป่วย 1,099 รายในโรงพยาบาล 522 แห่งพบว่า .. ระยะฟักตัวของโรคโดยทั่วไป คือภายใน 14 วัน แต่มีช่วงเวลาระหว่าง 0 ถึง 24 วัน

 • ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยทั่วไปมีระยะฟักตัว 3 วัน
 • ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยหนักจะมีระยะฟักตัวเท่ากับ 2 วันเท่านั้น
 • มีเพียง 14 รายจาก 1,099 ราย หรือร้อยละ 1.27 เท่านั้น ที่มีระยะฟักตัวระหว่าง 15-24 วัน
 • และมีรายเดียวที่มีระยะฟักตัว 24 วัน

ดังนั้น ผู้ป่วยร้อยละ 98ขึ้นไป จะมีอาการภายใน 14 วันและส่วนมากมีอาการระหว่าง 3 ถึง 7 วัน

การ ตรวจโควิด , ผ่อนคลาย การบินเข้าประเทศ และภาวะฉุกเฉินในญี่ปุ่น

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ในเขตโตเกียวและฮอกไกโดใน ซึ่งหมายความว่า ประเทศญี่ปุ่นได้ยกเลิกภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศแล้วนั่นเอง โดยจะมีการประเมินสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19  ในทุก 3 สัปดาห์

ซึ่งหมายความว่า ประเทศญี่ปุ่นจะค่อยๆ ผ่อนคลายข้อเรียกร้องที่ให้ประชาชนอยู่ภายในบ้าน และหลีกเลี่ยงการชุมนุมขนาดใหญ่หลังประเมินสถานการณ์แต่ละครั้งต่อไป

อีกทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาผ่อนคลายให้ประเทศ 4 แห่งคือไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และเวียตนานมเป็นกลุ่มประเทศแรกที่สามารถ บินเข้าญี่ปุ่น ได้ก่อน เพราะการควบคุมโควิดที่ได้ผล แต่ต้องมีการ ตรวจโควิดก่อนการขึ้นเครื่องบิน

ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่นหลังการติดเชื้อ โควิด คลี่คลาย

จากเวบไซด์ของทางการญี่ปุ่น ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ตรวจสอบกับสถานฑูตญี่ปุ่นอีกครั้ง) ทางการญี่ปุ่นต้องการให้มีการ ตรวจโควิด ก่อนการ ขึ้นเครื่อง 24-48 ชม นั่นหมายถึงว่าต้องมีการเข้ามาตรวจแล้วรอผลให้ภายใน 24 ชม. แสดงว่าหากอยากได้ผลตรวจเร็วแบบนี้ ต้องเป็นสถานพยาบาลเอกชนเท่านั้น

การ ตรวจโควิด มีวิธีไหนบ้าง

การ ตรวจโควิด ในประเทศไทยมีสองแบบคือเจาะปลายนิ้วเพื่อเอาหยดเลือดมาตรวจดูหาแอนติบอดี ซึ่งคือภูมิคุ้มกันหลังมีการติดเชื้อโควิด ไปราวๆ 7 -10 วัน วิธีนี้ง่ายแต่ได้ผลช้า คือต้อง ติดเชื้อโควิด ไปหลายวัน กว่าที่ภูมิคุ้มกันจะขึ้น เปรียบเหมือนการตรวจ HIV ที่พวกเราคุ้นเคยกันดีว่าตรวจได้จากปลายนิ้ว  แต่จะมี window period อยู่สามเดือนแรกหลังติดเชื้อ ที่จะตรวจไม่เจอนั่นแหละ

วิธี ตรวจโควิด
ขั้นตอน ตรวจโควิด

เมื่อเจาะเลือดได้ ก็เอาไปใส่ใน ชุดตรวจโควิด ที่ให้มา เหมือนการตรวจการตั้งครรภ์ เลือดก็จะไปแสดงผลขึ้นสีเป็นแถบสองแถบ ก็จะถือว่าได้ผลบวก  แม้จะได้ผล รวดเร็วทันใจ แต่อาจจะนำไปยื่นขอ ขึ้นเครื่องบิน ไปญี่ปุ่น ไม่ได้

การ ตรวจโควิด วิธีที่สองคือการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส จากสารคัดหลั่งในโพรงจมูก และคอ ด้วยเทคนิค PCR จะตรวจพบสารพันธุกรรมได้ในระยะแรกเริ่มของการติดเชื้อ เพราะฉะนั้นจึงเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือและตรงมาตรฐานที่สุด

แต่การแหย่อุปกรณ์เข้าไปในโพรงจมูกอาจจะทำให้คนไข้มีการจามหรือไอได้ ผู้ตรวจจึงต้องใส่ชุดคลุม PPE เพื่อป้องกันการได้รับได้รับเชื้อโรคที่ติดมากับละอองฝอยขณะเก็บตัวอย่าง

อีกทั้งกระบวนทำแล็บ PCR มักใช้เวลาหลายชั่วโมง กว่าจะทราบผล รวมถึงต้องส่งตัวอย่างไปยังแล็บ PCR ที่ได้มาตรฐาน ทำให้กว่าจะทราบผลต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6ชม. ขึ้นไป และสามารถยื่นผล ก่อนขึ้นเครื่องบิน ได้ทุกที่

การตรวจโควิด ที่ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

ให้บริการตรวจโควิด ทั้งวิธีเจาะปลายนิ้วเพื่อหาภูมิคุ้มกันโควิด และ วิธี RT PCR ตรวจหาเชื้อโควิดจากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจ โดยได้ร่วมมือกับบริษัท ATGenes ผู้ให้บริการชั้นนำของประเทศ ในการตรวจหาสารพันธุกรรมทุกชนิดและความผิดปกติของโรคที่เกิดจากพันธุกรรม โดย ศ.ดร. นพ. วิปร วิประกษิต

ตรวจโควิด ที่รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

เกี่ยวกับบริษัท แอทยีนส์ ซึ่งทำการตรวจโควิด

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วย การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพันธุกรรม โดยการวินิจฉัย ในระดับยีน และ ดี เอ็น เอ ที่กว้างขวางครอบคลุมโรคทาง พันธุกรรมชนิดต่างๆ ที่พบมากในประเทศไทยและในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ซึ่งจะกลายเป็นตลาด ในระดับภูมิภาค หรือ ASEAN Economy Community (AEC) ในอนาคตอันใกล้

โดยโรคพันธุกรรมที่สำคัญที่สุดเนื่องจากพบ มากที่สุดในประเทศแถบนี้ ได้แก่ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึ่ง ประชากรมากกว่า 40% ในภูมิภาคนีมี้พันธุกรรมของโรคธาลัสซีเมีย แฝงอยู่หรือเป็นพาหะ ซึ่ง บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด มีเทคโนโลยี เพื่อการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจโรคธาลัสซีเมียในระดับ ดี เอ็น เอ ที่เป็นไปอย่างครอบคลุมมากกว่า 99% ของการ กลายพันธ์ุที่เกิดขึน้ และเป็นสาเหตขุ องโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

นอกจากนี้ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ยังให้บริการในการตรวจ โรคพันธุกรรมอื่นๆ มากกว่า 60 ชนิด เช่น โรคพันธุกรรมที่เกี่ยว กับภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก โรคพันธุกรรม ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา โรคมะเร็งชนิดต่างๆ อาทิ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งของต่อมไร้ท่อ และ มะเร็งเต้านม เป็นต้น หรือพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับ โรคของเซลล์ เม็ดเลือดแดง และโรคพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการแข็งตัวของเลือด

ศ. ดร. นพ. วิปร วิประกษิต จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะในนามกลุ่ม Thailand COVID-19 Response Team (TCRT)

บริการตรวจโควิด COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR นอกสถานที่

โดย รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

∨ คลิ๊ก! ที่รูปภาพ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามบริการ

RT-PCR ตรวจ covid-19 นอกสถานที่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และรักษาที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนารักษาที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า