รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ มอบรอยยิ้ม CSR 2019

csr 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ รัตตินันท์คลินิก (บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คลินิก จำกัด กรุงเทพฯ) นำทีมโดยคุณหมอรัตตินันท์ ตรีรัตน์ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมน้องๆ ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิฯ ในการดูแลน้องๆ ให้เติบโตเป็นคนดีต่อไป

ในโอกาสนี้ ทางทีมงานและน้องๆ ต่างแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขกันถ้วนหน้า จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาช่วยกันมอบรอยยิ้มให้น้องๆ ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยากันเยอะๆ นะคะ