รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ยกระดับ ติด TOP 5 Plastic Surgery Companies In Thailand 2023 โดย Healthcare Business Review

รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ยกระดับ ติด TOP 5 Plastic Surgery Companies In Thailand 2023 โดย Healthcare Business Review

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ผู้นำในการให้บริการด้านเวชศาสตร์ความงามและศัลยศาสตร์ตกแต่ง สืบเนื่องมาจากความน่าเชื่อถือที่สะสมมานานและนำนวัตกรรมทางการแพทย์มาแข่งขันกันในตลาดได้อย่างเสรี ซึ่ง รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ศูนย์กลางสำคัญต่อการพัฒนาวงการแพทย์เพื่อการศัลยกรรมและเสริมความงาม เพราะที่นี่มีมาตรฐานการให้บริการเวชศาสตร์ความงามและศัลยศาสตร์ตกแต่งในระดับสากล เช่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง และมีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลอย่างยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้บริการทุกคน

รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ได้ให้บริการผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อความงามอยู่หลายประเภท โดยเฉพาะการผ่าตัดเพื่อการลดน้ำหนัก การผ่าตัดเพื่อการปรับรูปร่าง การผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอกและการเสริมสะโพก เป็นต้น ซึ่งรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์นั้นให้บริการด้วยความเข้าใจและความเคารพในรสนิยมที่ต่างกันของผู้ใช้บริการทั่วภูมิภาค ทั้งยังพร้อมพัฒนากระบวนการรักษาให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยที่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ยังเป็นศูนย์ศัลยศาสตร์ตกแต่งแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอเมริกันแอครีเดชั่นคอมมิชชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล (American Accreditation Comission International: AACI) ซึ่งเป็นการรับรองว่ามีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงมาก

Healthcare Business Review Thailand

“เราพยายามมุ่งหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงโดยการค้นหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วหรือที่กำลังจะเข้ามาสู่ตลาด เพื่อการนำมาพัฒนาการให้บริการซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับผู้ใช้บริการ” กล่าวโดยดร. สุทธิพงษ์ ตรีรัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

ความมุ่งมั่นของรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ คือการสรรหาสิ่งที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่บริการทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้นำในด้านความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับองค์กรการศัลยกรรมและเวชศาสตร์เสริมความงามชั้นนำทั่วโลก โดยพันธมิตรที่เป็นองค์กรชั้นนำในระดับโลกได้แก่ สมาคมศัลยแพทย์ความงามนานาชาติ (ISAPS) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ สมาคม IFAAS (International Fellowship in Advanced Aesthetic Science) ในเกาหลี และหลักสูตรศัลยกรรมนานาชาติ (IPSAC) ในฝรั่งเศส ซึ่งทั้งสามองค์กรชั้นนำเหล่านี้ได้ช่วยให้รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์มีทรัพยากรและโอกาสทางวิชาการในเชิงเสริมสร้างและพัฒนาการเวชศาสตร์ความงามและศัลยศาสตร์ตกแต่ง และส่งเสริมให้รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ยังคงยึดมาตรฐานสูงและเป็นตัวแทนอย่างชัดเจนของอุตสาหกรรมเวชศาสตร์ความงามและศัลยศาสตร์ตกแต่งทั่วโลก

พันธสัญญาสำคัญในการใช้นวัตกรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือเรื่องราวความสำเร็จของผู้เข้ารับการรักษาที่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับบรรเทาอาการปวดหลังการผ่าตัดหน้าท้อง ในกรณีนี้ การฟื้นฟูของผู้ป่วยได้ถูกยับยั้งโดยการใช้ยามอร์ฟีน ซึ่งมีผลข้างเคียงตามมา เช่น แม้สุขภาพดีขึ้นแต่เกิดนิ่วและคลื่นไส้ สำหรับผู้ป่วยรายนี้ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ได้ค้นพบเทคนิคการบรรเทาอาการปวดใหม่ที่เรียกว่า “Pain Ball” ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัทการแพทย์ Baxter โดยต้นแบบเดิมเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ แต่รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์เห็นถึงศักยภาพในการนำ Pain Ball มาใช้เพื่อการบรรเทาอาการปวดหลังการผ่าตัดด้วย

เทคนิค Pain Ball ที่ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ คือการฉีดยาชนิดหนึ่งลงบนบริเวณที่ผ่าตัดของผู้ป่วย ที่ทำให้เขาสามารถบรรเทาความเจ็บปวดได้โดยไม่ต้องเผชิญกับผลข้างเคียงจากตัวยา นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่สำเร็จอีกคือการได้มีโอกาสแบ่งปันในการประชุมวิชาการ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดร้าวด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม

“เรายังคงมุ่งหน้าพัฒนาด้วยการค้นหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งมีอยู่แล้วหรือกำลังจะมีในตลาดในอนาคต เข้ามาช่วยการรักษาอย่างเต็มใจ ซึ่งแนวความคิดนี้จะทำให้เรามีความทันสมัยและความก้าวหน้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของเราเพื่อให้ผลการรักษาที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย”

ความมุ่งมั่นในการดำเนินการศัลยกรรมโดยยึดถือคุณภาพและความปลอดภัยเป็นพื้นฐานของ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ เราได้ใช้ระบบการประเมินผลที่มุ่งเน้นการประเมินทักษะและประสบการณ์ของแพทย์เพื่อกำหนดความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ โดยการติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การร้องเรียนของผู้ป่วย และการศึกษาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้การรักษามีความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วยลง

หลักการที่ได้นำไปสู่การปฏิบัติที่ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์คือ “ไม่ทำอันตรายให้กับผู้ป่วย” ซึ่งจะช่วยนำให้ศัลยแพทย์มุ่งสู่การปฏิบัติตามกระบวนการเสริมความงามโดยไม่ทำให้ฟังก์ชันของร่างกายเสียหายไปด้วย นอกจากนี้ ผู้เข้ารับบริการทุกคนจะได้รับดูแลเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้การดูแลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แนวทางการให้บริการที่ใส่ใจผู้ป่วยได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ใช้บริการทั่วโลกมาที่ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ โดยมาจากการแนะนำของผู้ใช้บริการเดิมเป็นส่วนใหญ่

รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นโรงพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่กำลังมองหาการรักษาเวชศาสตร์ความงามและศัลยศาสตร์ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะสอดคล้องกับแนวคิดของรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ในการให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีที่สุด และทำให้สามารถนำเสนอบริการที่ดีและปลอดภัยมากขึ้นให้แก่ผู้ป่วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า