นพ.สุทธิพงษ์ ตรีรัตน์ บรรยายเรื่องการดูดไขมัน งานประชุม ITCAM ประจำปี ครั้งที่ 9

งานประชุม itcam 2019

เมื่่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ในงานประชุมประจำปี ITCAM ครั้งที่ 9 หมอสุทธิพงษ์ ตรีรัตน์ จาก รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ได้รับเชิญไปบรรยายให้แพทย์ทั้งในและต่างประเทศได้รับฟัง ในฐานะวิทยากรไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญมาพูดในหัวข้อที่เกี่ยวกับการดูดไขมัน ที่เหลือเป็นวิทยากรจากสหรัฐ เยอรมัน อิสราเอล สิงคโปร์ และมาเลเซีย

งาน ITCAM ครั้งที่ (9th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine) จัดช่วงวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2562 โดยสมาคม มีสมาชิกทั้งแพทย์ผิวหนังและศัลยแพทย์ที่ทำศัลยกรรมความงามหลายร้อยคน