โรคบูลิเมีย อาการโรคทางจิตที่อันตราย คนกลัวอ้วนต้องระวัง

โรคบูลิเมีย (Bulimia Nervosa)

โรคบูลิเมีย (Bulimia Nervosa) เป็นโรคทางจิตเวชที่มีลักษณะการกินอาหารมากเกินไปในช่วงเวลาสั้น ๆ กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน และตามมาด้วยการพยายามกำจัดอาหารออกจากร่างกายด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การอาเจียน การใช้ยาระบาย หรือการออกกำลังกายอย่างหนัก โรคนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจอย่างรุนแรง ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคบูลิเมียในเชิงลึก รวมถึงวิธีการจัดการและการรักษา

สาเหตุของโรคบูลิเมีย

โรคบูลิเมียเกิดจากหลายปัจจัยที่ซับซ้อน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยทางชีวภาพ จิตวิทยา และสังคม

ปัจจัยทางชีวภาพ

 • พันธุกรรม : มีการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าคนที่มีประวัติครอบครัวที่มีโรคบูลิเมียหรือโรคการกินผิดปกติอื่น ๆ มีความเสี่ยงสูงขึ้น
 • สารเคมีในสมอง : การไม่สมดุลของสารเคมีในสมอง เช่น เซโรโทนิน อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคบูลิเมีย

ปัจจัยทางจิตวิทยา

 • ความเครียดและความกดดัน : ความเครียดจากการเรียน การทำงาน หรือความสัมพันธ์สามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการกินผิดปกติ
 • ความรู้สึกไม่พอใจในตนเอง : คนที่มีความรู้สึกไม่พอใจในรูปร่างหรือความสามารถของตนเองมีความเสี่ยงสูงขึ้น

ปัจจัยทางสังคม

 • สื่อและวัฒนธรรม : การที่สื่อและวัฒนธรรมยกย่องรูปร่างที่ผอมบางเป็นมาตรฐานความงามสามารถสร้างความกดดันให้กับบุคคล
 • การเปรียบเทียบกับผู้อื่น : การเปรียบเทียบรูปร่างและน้ำหนักกับผู้อื่นสามารถทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจในตนเอง

อาการของโรคบูลิเมีย

อาการของโรคบูลิเมีย

โรคบูลิเมียมีอาการที่สามารถสังเกตได้ทั้งทางกายและจิตใจ

อาการทางกาย

 • การอาเจียนบ่อยครั้ง : การอาเจียนบ่อยครั้งหลังการกินอาหารมากเกินไป
 • การใช้ยาระบายหรือยาขับปัสสาวะ : การใช้ยาระบายหรือยาขับปัสสาวะเพื่อกำจัดอาหารออกจากร่างกาย
 • การออกกำลังกายอย่างหนัก : การออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อเผาผลาญแคลอรีที่ได้รับจากการกินอาหารมากเกินไป

อาการทางจิตใจ

 • ความรู้สึกผิดและอับอาย : ความรู้สึกผิดและอับอายหลังการกินอาหารมากเกินไป
 • ความกังวลเกี่ยวกับน้ำหนักและรูปร่าง : ความกังวลเกี่ยวกับน้ำหนักและรูปร่างที่มากเกินไป
 • การหลีกเลี่ยงสังคม : การหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหาร

ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดของโรคบูลิเมียคืออะไร

ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดของโรคบูลิเมีย (Bulimia nervosa) มีหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ดังนี้

ภาวะแทรกซ้อนทางร่างกาย

 • ฟันสึกกร่อน : เกิดจากกรดในกระเพาะอาหารที่อาเจียนออกมาทำลายเคลือบฟัน
 • การอักเสบของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร : จากการอาเจียนบ่อยครั้ง
 • ใบหน้าบวม : จากการที่ต่อมน้ำลายบวม
 • ปัญหาทางระบบย่อยอาหาร : เช่น ท้องอืด ท้องผูก หรือท้องเสีย
 • การทำงานของหัวใจผิดปกติ : ใจสั่นจากการเสียสมดุลของเกลือแร่
 • ผิวหนังแห้ง ผมร่วง : จากการขาดสารอาหาร
 • ไตเสียหาย : มีนิ่วไตจากการสูญเสียน้ำมากเกินไป

ภาวะแทรกซ้อนทางจิตใจ

 • ซึมเศร้าและวิตกกังวล : ผู้ป่วยบูลิเมียมักประสบกับอารมณ์ซึมเศร้าและวิตกกังวลร่วมด้วย
 • ปัญหาสารเสพติด : มีความเสี่ยงสูงในการใช้สารเสพติด
 • การทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย : ผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายสูง

ผลกระทบของโรคบูลิเมีย

โรคบูลิเมียมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจอย่างรุนแรง

ผลกระทบทางกาย

 • ปัญหาทางระบบย่อยอาหาร : การอาเจียนบ่อยครั้งสามารถทำให้เกิดปัญหาทางระบบย่อยอาหาร เช่น แผลในกระเพาะอาหาร และการอักเสบของหลอดอาหาร
 • ปัญหาทางระบบหัวใจและหลอดเลือด : การใช้ยาระบายหรือยาขับปัสสาวะสามารถทำให้เกิดปัญหาทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • ปัญหาทางระบบประสาท : การขาดสารอาหารสามารถทำให้เกิดปัญหาทางระบบประสาท เช่น ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล

ผลกระทบทางจิตใจ

 • ภาวะซึมเศร้า : คนที่มีโรคบูลิเมียมักมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย
 • ความวิตกกังวล : ความวิตกกังวลเกี่ยวกับน้ำหนักและรูปร่างสามารถทำให้เกิดความเครียดและความกังวลที่มากเกินไป
 • การเสพติดพฤติกรรมการกินผิดปกติ : การเสพติดพฤติกรรมการกินผิดปกติสามารถทำให้เกิดวงจรที่ยากต่อการหยุด

การวินิจฉัยโรคบูลิเมีย

การวินิจฉัยโรคบูลิเมียต้องอาศัยการประเมินจากแพทย์ทางจิตเวช ซึ่งจะทำการสอบถามประวัติการกินอาหาร การใช้ยาระบายหรือยาขับปัสสาวะ และการออกกำลังกาย รวมถึงการประเมินสภาพจิตใจ

การรักษาโรคบูลิเมีย

การรักษาโรคบูลิเมียต้องใช้วิธีการที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งทางกายและจิตใจ

การบำบัดทางจิตวิทยา

 • การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) : การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคบูลิเมีย โดยมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหาร
 • การบำบัดครอบครัว : การบำบัดครอบครัวสามารถช่วยให้ครอบครัวเข้าใจและสนับสนุนผู้ป่วยในการรักษา
 • การใช้ยาต้านซึมเศร้า : ยาต้านซึมเศร้าสามารถช่วยลดอาการซึมเศร้าและความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับโรคบูลิเมีย
 • ยาต้านอาการวิตกกังวล : ยาต้านอาการวิตกกังวลสามารถช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับน้ำหนักและรูปร่าง

การดูแลสุขภาพทางกาย

 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้เป็นปกติและสมดุล
 • การดูแลสุขภาพทางกาย : การดูแลสุขภาพทางกาย เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี และการรักษาปัญหาทางระบบย่อยอาหาร

การป้องกันโรคบูลิเมีย

การป้องกันโรคบูลิเมีย

การป้องกันโรคบูลิเมียสามารถทำได้โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพจิตและการกินอาหารที่สมดุล

การส่งเสริมสุขภาพจิต

 • การสร้างความรู้สึกพอใจในตนเอง : การสร้างความรู้สึกพอใจในตนเองและการยอมรับรูปร่างของตนเอง
 • การจัดการความเครียด : การเรียนรู้วิธีการจัดการความเครียด เช่น การทำสมาธิ การออกกำลังกาย และการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้

การส่งเสริมการกินอาหารที่สมดุล

 • การให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ : การให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการกินอาหารที่สมดุล
 • การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการกินอาหารที่สมดุล : การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการกินอาหารที่สมดุล เช่น การมีอาหารที่มีประโยชน์ในบ้าน

พฤติกรรมใดบ้างที่บ่งบอกว่าใครเป็นโรคบูลิเมีย

พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าใครเป็นโรคบูลิเมีย (Bulimia nervosa) มีหลายลักษณะ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำหนักและความรู้สึกเกี่ยวกับรูปร่างของตนเอง ดังนี้

พฤติกรรมการกิน

 • การกินอาหารปริมาณมากในช่วงเวลาสั้น ๆ แล้วทำให้อาเจียนออกมา
 • การใช้ยาระบายหรือสารกระตุ้นเพื่อขับอาหารออกจากร่างกาย
 • การแอบกักเก็บอาหารไว้รับประทานในภายหลัง

พฤติกรรมอื่น ๆ

 • ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น หรือไปเข้าห้องน้ำหลังอาหารเพื่ออาเจียน
 • หมกมุ่นกับการอดอาหารและการออกกำลังกายอย่างหนัก
 • หลีกเลี่ยงการเข้าสังคมและอาจมีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง
 • มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างและน้ำหนักตัวอย่างมาก แม้ว่าจะมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป

โรคบูลิเมียเป็นโรคทางจิตเวชที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ ผลกระทบ และวิธีการรักษาโรคบูลิเมียเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการและป้องกันโรคนี้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพจิตและการกินอาหารที่สมดุลสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคบูลิเมียได้

การรักษาโรคบูลิเมียต้องใช้วิธีการที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งทางกายและจิตใจ การบำบัดทางจิตวิทยา การใช้ยา และการดูแลสุขภาพทางกายเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคบูลิเมีย การป้องกันโรคบูลิเมียสามารถทำได้โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพจิตและการกินอาหารที่สมดุล

การทำความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยโรคบูลิเมียสามารถฟื้นฟูสุขภาพและกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และรักษาที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนารักษาที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า