โรคกินไม่หยุด คืออะไร แก้ยังไง มาทำความรู้จักกับโรคนี้กัน

โรคกินไม่หยุด

โรคกินไม่หยุด หรือที่เรียกว่า binge eating คือภาวะที่ผู้ป่วยมีการบริโภคอาหารจำนวนมากเกินไปในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนหรือช่วงเย็น ผู้ป่วยจะไม่สามารถควบคุมการกินอาหารได้ โรคนี้มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำและมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย การกินอาหารเป็นการกินที่ปกติของมนุษย์ แต่เมื่อกินอาหารเป็นจำนวนมากในระยะเวลานาน ๆ และไม่สามารถควบคุมได้ ก็จะถือว่าเป็นอาการของโรคกินไม่หยุด ผู้ป่วยที่มีโรคนี้จะมีความรู้สึกหลังจากการกินอาหารจำนวนมาก เช่น รู้สึกเครียด ซึมเศร้า หรือรู้สึกผิดหวังในตัวเอง ทำให้มีการกินเป็นวงกว้างมากขึ้นได้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าจะส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพที่รุนแรง

ผู้ที่มีโรคกินไม่หยุดอาจมีความเสี่ยงสูงต่อการเจอกับปัญหาสุขภาพร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และปัญหาทางจิตเวช เช่น ซึมเศร้า ความวิตกกังวล ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้

สาเหตุของการเกิดโรคกินไม่หยุด

โรคกินไม่หยุด เป็นอาการที่ผู้ป่วยมีความต้องการทานอาหารอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อาการโรคกินไม่หยุด เกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาของโรคที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยได้อย่างรุนแรง หนึ่งในสาเหตุทางกายภาพที่สำคัญของโรคกินไม่หยุดคือ

ภาวะสมองเสื่อม

ส่วนที่รับผิดชอบในกรณีนี้คือระบบสมองกลางซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ ไม่สมดุลและภาวะซึมเศร้าอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดโรคกินไม่หยุด ส่วนกระบวนการเคลื่อนที่และการทำงานของสมองที่ไม่เป็นปกติอาจส่งผลต่อการรับรู้สัญญาณอารมณ์ที่ผู้ป่วยมีต่อการทานอาหาร การประมวลผลสัญญาณของระบบสมองที่ผิดปกติอาจทำให้ผู้ป่วยรับรู้ความอร่อยหรือความหิวในลักษณะที่ผิดปกติ ทำให้เกิดความรู้สึกหิวเร็วขึ้นและต้องการทานอาหารอย่างต่อเนื่อง

สาเหตุทางจิตใจที่สำคัญที่ส่งผลให้เกิดโรคกินไม่หยุด

คือปัญหาทางอารมณ์ ความเครียด ความกังวล และภาวะซึมเศร้า ผู้ที่มีปัญหาเชิงจิตใจเหล่านี้อาจใช้อาหารเป็นเครื่องบำรุงความรู้สึกหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความเหงาหรือความไม่สบายใจ อาการเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดการควบคุมอารมณ์ผิดปกติในการทานอาหารจนกระทั่งเกิดการเจ็บป่วยทางกายเพราะการบริโภคอาหารเกินขนาดหรือการเลือกทานอาหารที่ไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของโรคกินไม่หยุด

เช่น ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยพันธุกรรม และปัจจัยสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจมีผลต่อพัฒนาการของโรคเหล่านี้ได้เพื่อป้องกันและรักษาโรคกินไม่หยุด จำเป็นต้องมีการวินิจฉัยและรักษาโดยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารและการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การรับประทานอาหารกลับสู่สภาวะที่สมดุล และการใช้วิธีการจัดการอารมณ์และความเครียดเพื่อลดปัจจัยทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับอาการโรคกินไม่หยุด

นอกจากนี้ ครอบครัวและผู้ใกล้ชิดสามารถสนับสนุนและให้ความสนใจแก่ผู้ป่วยโรคกินไม่หยุดได้เช่นกัน โดยให้การสนับสนุนทางอารมณ์ การเข้าร่วมในการรักษา และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและรู้สึกว่าไม่ได้เผชิญกับปัญหาเอง อีกทั้งยังควรรับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาเพื่อช่วยในการจัดการอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสม

โรคกินไม่หยุด มีอะไรบ้าง

กินไม่หยุด กับโรคที่จะตามมามีโรคไหนบ้าง

พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติหรือโรคกินไม่หยุดอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เสียจริง การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องหรือมากเกินไปอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลายชนิด รวมถึงการมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ร้ายแรงอย่างสูงในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีผลต่อภาวะสุขภาพที่แตกต่างออกไปอีกมากมาย

 • เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีและไม่สมดุล
 • ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ซึ่งสามารถนำไปสู่การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและภาวะคอเลสเตอรอลสูงได้ และยังเป็นสาเหตุที่สำคัญในการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบสุขภาพอื่น ๆ ของร่างกาย
 • นอกจากนี้ยังมีผลต่อสุขภาพทางจิตเช่นกัน โรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลเป็นต้น ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการกินที่ไม่สมดุลและไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลทำให้ร่างกายและจิตใจขาดสมดุลและมีปัญหาทางสุขภาพทางอารมณ์ได้
 • การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติยังสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วย มะเร็งเต้านม มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งตับอ่อนเป็นต้น ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุลและไม่สุขอนามัย
 • อีกทั้งยังมีผลต่อระบบการผสมพันธุ์ของผู้หญิง การมีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติอาจทำให้ระบบการมีครรภ์มีปัญหา เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ การไม่ตกไข่ และการตั้งครรภ์ที่ยากขึ้นได้

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นการเน้นข้อความเพื่อเตือนให้ระวังและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้องหรือโรคกินไม่หยุด จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจและดูแลสุขภาพอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพที่เป็นอันตรายได้อย่างเหมาะสม สุขภาพเป็นทรัพย์สำคัญที่ไม่สามารถแทนที่ได้ จึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

โรคกินไม่หยุด รักษายังไง

การรักษาโรคกินไม่หยุดมีวิธีการรักษาอย่างไร

โรคกินไม่หยุด รักษายังไง เป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายในการต่อสู้กับภัยคุกคามทางสุขภาพที่มีต่อร่างกายและจิตใจของเรา ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปพูดถึงวิธีการรักษาโรคกินไม่หยุดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถเอาชนะปัญหานี้และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ดังนี้

 1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน: หากคุณมีอาการกินไม่หยุดเป็นประจำ ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคุณให้เหมาะสม ตั้งต้นจากการกำหนดเวลาการรับประทานอาหารที่แน่นอนและคงที่ และให้สังเกตอารมณ์และความรู้สึกของคุณในขณะที่รับประทานอาหาร หากคุณรู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ในการกิน ลองหากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่ทำให้คุณพลิกเปลี่ยนสภาพอารมณ์ของคุณได้ เช่น การเล่นกีฬา การทำงานอดิเรก หรือการมีเพื่อนร่วมกิจกรรม
 2. การจัดการสมาธิและความเครียด: การฝึกสมาธิและเทคนิคการผ่อนคลายสามารถช่วยควบคุมอารมณ์และจิตใจในกระบวนการรักษาโรคกินไม่หยุดได้ คุณสามารถลองฝึกสมาธิโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การหายใจลึก ๆ การฝึกสมาธิโดยใช้แนวความคิดบวก หรือการฝึกเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่าง ๆ นอกจากนี้ ควรพิจารณาการใช้เทคนิคการจัดการความเครียดเพื่อลดความรู้สึกเครียดที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการกินไม่หยุด เช่น การฝึกเพื่อให้ความสำเร็จ การใช้เทคนิคการจัดการเวลา เป็นต้น
 3. การปรึกษาและการรับความช่วยเหลือ: หากอาการกินไม่หยุดยังคงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและมีผลกระทบต่อคุณอย่างมาก ควรพิจารณาการปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากทางสุขภาพ เช่น นักจิตวิทยา นักสุขภาพจิต หรือโฮลิสต์ พวกเขาสามารถช่วยวิเคราะห์สาเหตุและให้คำปรึกษาเพื่อการรักษาที่เหมาะสมให้กับคุณได้
 4. การดูแลสุขภาพทั่วไป: การดูแลสุขภาพทั่วไปอย่างเข้าถึงถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาโรคกินไม่หยุด คุณควรให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีสารอาหารที่สำคัญ รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การนอนพักผ่อนเพียงพอ และการดูแลสุขภาพจิตอย่างเต็มที่

สุดท้ายนี้ ควรจำไว้ว่าการรักษาโรคกินไม่หยุดเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายาม อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การจัดการสมาธิและความเครียด หรือการรับความช่วยเหลือจาก คุณสามารถดูแลและควบคุมโรคกินไม่หยุดได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณรู้สึกว่าอาการยังคงไม่ดีขึ้น คุณควรปรึกษาแพทย์หรือทางสุขภาพเพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำเพิ่มเติมที่เหมาะสมสำหรับคุณ

โรคกินไม่หยุดแก้ยังไง

เป็นคนชอบกินเสี่ยงโรคกินไม่หยุดใช่ไหม

โรคกินไม่หยุดเป็นภาวะที่ตัวเองไม่สามารถควบคุมการกินอาหารได้ บางคนก็สงสัยว่าการกินกล้วยอ้วนไหมต้องมาหาคำตอบกัน ซึ่งบางคนที่มีอาการของโรคนี้อาจมีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าตนเองอาจเป็นโรคนี้ได้ อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยโรคกินไม่หยุดจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เข้าข่ายกับโรคนี้อีกด้วย

โดยทั่วไปแล้ว เพื่อให้เข้าข่ายวินิจฉัยโรคกินไม่หยุดได้ คนที่มีพฤติกรรมการกินอาหารที่เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และต้องติดต่อกันมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งอาการเหล่านี้จะต้องส่งผลให้คนนั้นเสียเปรียบหรือมีผลกระทบต่อด้านสุขภาพหรือการทำงานและชีวิตประจำวัน

หากคุณมีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าคุณอาจเป็นโรคกินไม่หยุด ควรพบแพทย์หรือด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการประเมินและการวินิจฉัยที่ถูกต้อง จะสามารถช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาและการจัดการกับโรคกินไม่หยุดได้อย่างเหมาะสมสำหรับคุณ

โรคกินไม่หยุดแก้ยังไง

โรคกินไม่หยุดเป็นโรคที่ต้องการความอดทนและความมีวินัยในการรักษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นการออกกำลังกายและทานอาหารที่เป็นประโยชน์จะช่วยลดโอกาสเกิดอาการของโรค การใช้ยาเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเนื่องจากมีผลข้างเคียงได้ การทำจิตบำบัดเป็นวิธีการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้สาเหตุและอาการของโรคเพื่อรับมือกับอาการและสามารถจัดการกับความคิดด้านลบต่อร่างกายของตนเองได้ การได้รับกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้รักษาประสบผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นด้วย

สรุป

การรับมือกับโรคกินไม่หยุดนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความอดทนและความมีวินัยในการรักษาอย่างต่อเนื่อง การได้รับกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนและทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จได้อย่างเต็มที่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และรักษาที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนารักษาที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า