เจ็บหน้าอก แบบไหนที่อาจไม่ใช่อาการของ โรคหัวใจ

เจ็บหน้าอก แบบไหนที่ไม่ใช่ โรคหัวใจ

เจ็บหน้าอก เมื่อเกิดอาการแบบนี้หลายคนจะตกใจกลัวว่าเป็น ‘โรคหัวใจ’ รึเปล่า? ยิ่งถ้ามีอาการบ่อยๆ ก็จะยิ่งวิตกกังวล ซึ่งจริงๆ แล้วอาการเจ็บหน้าอกนั้น อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งอาจจะมาจากโรคหัวใจหรือไม่ได้มาจากโรคหัวใจก็ได้

เจ็บหน้าอก (Chest Pain) เกิดขึ้นได้อย่างไร?

อาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอก ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณไหล่ลงมาถึงช่วงล่างของซี่โครง อาการเจ็บมีได้หลายแบบ เช่น เจ็บจี้ดๆ เจ็บตื้อๆ หนักๆ เจ็บหน้าอกด้านซ้าย เจ็บหน้าอกด้านขวา ปวดตรงกลางอก เจ็บหน้าอกร้าวไปหลัง ปวดแสบร้อนกลางอก ไอแล้วเจ็บอก หรือหายใจแล้วเจ็บอก ผู้ป่วยบางคนก็อาจจะชอบเรียกว่า เจ็บหัวใจ ซึ่งสาเหตุของ อาการเจ็บหน้าอก มีหลายอย่าง โรคบางโรคที่ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกนั้นอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวใจ การวินิจฉัยสาเหตุระบุได้ยากหากไม่ได้รับการตรวจอย่างละเอียด ดังนั้นผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอกควรรีบพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยโรคและรักษาต่อไป

สาเหตุของการเจ็บหน้าอกประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ สาเหตุจากกล้ามเนื้อและกระดูก สาเหตุจากระบบย่อยอาหาร สาเหตุที่เกี่ยวกับหัวใจ สาเหตุเกี่ยวกับปอด และสาเหตุอื่น ๆ ซึ่งแต่ละสาเหตุก็จะมีรายละเอียด ดังนี้

อาการ เจ็บหน้าอก
กลับสู่สารบัญ

อาการเจ็บหน้าอก สาเหตุจากกล้ามเนื้อและกระดูก

 1. กล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บหรือมีการอักเสบ

ผนังอกตรงซี่โครงมีกล้ามเนื้อหลายส่วนที่อยู่ล้อมรอบและช่วยให้ผนังอกสามารถเคลื่อนไหวระหว่างที่หายใจได้ หากกล้ามเนื้อหน้าอกเหล่านี้ถูกใช้งานอย่างหนักจนเส้นใยกล้ามเนื้อฉีกขาด เช่น ออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก ยกของหนัก เคลื่อนไหวทันทีทันใด หรือไอติดต่อกันนาน ๆ อาจส่งผลให้กล้ามเนื้อหน้าอกอักเสบ เกิดอาการเจ็บหน้าอกได้ จะมีอาการเจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้าลึกๆ หรือเมื่อเอี้ยวตัวจะรู้สึกเจ็บแปล๊บๆ จี้ดๆ

 1. กระดูกอ่อนของซี่โครงอักเสบ (Costochondritis)

กระดูกอ่อนของผนังอก โดยเฉพาะส่วนที่เชื่อมกับกระดูกหน้าอกนั้น เมื่อเกิดการอักเสบ จะส่งผลทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บ ตึงรอบ ๆ ซี่โครง และจะรู้สึกเจ็บมากเมื่อกระดูกอ่อนช่วงอกถูกดันขึ้นเวลานอนหงาย เวลาหายใจลึก ๆ ไอ หรือจาม จะกดเจ็บบริเวณหน้าอก โดยเฉพาะบริเวณกระดูกซี่โครงใกล้ๆ ทรวงอก ในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจทำให้เกิดอาการปวดบริเวณแขน ขา รวมถึงอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้

 1. ซี่โครงได้รับบาดเจ็บ

หลังเกิดอุบัติเหตุ ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดซี่โครงหักหรือช้ำ ซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกขึ้นได้เช่นกัน เวลาขยับตัวเอี้ยวตัว จะเจ็บแปล๊บๆ

อาการ เจ็บหน้าอก เกิดจากสาเหตุใด
กลับสู่สารบัญ

เจ็บหน้าอก สาเหตุจากระบบย่อยอาหาร

 1. อาการแสบร้อนกลางอก (Heartburn)

อาการนี้ถือเป็นอาการหลักของโรคกรดไหลย้อนหรือเกิร์ด (GERD: Gastro-Esophageal Reflux Disease) เกิดจากกรดในกระเพาะอาหารไหลขึ้นมาที่หลอดอาหาร เนื่องจากมีความผิดปกติของหูรูดที่อยู่ส่วนปลายสุดของหลอดอาหารไม่แข็งแรง ทำให้กรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารได้ ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกแสบร้อนกลางอก เรอบ่อยๆ เรอเปรี้ยว อีกทั้งผู้ป่วยยังรู้สึกเจ็บที่ท้องส่วนบนบริเวณลิ้นปี่และเจ็บบริเวณกลางหน้าอก ไม่สบาย ท้องอืด และเกิดอาการแสบร้อนเมื่อกลืนเครื่องดื่มร้อน อาการแสบร้อนนี้มักเป็นและหาย และจะแย่ลงทุกครั้งหลังรับประทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ บ่อยครั้งที่หลายคนมักเข้าใจอาการเจ็บหน้าอกเพราะภาวะแสบร้อนกลางทรวงอกว่าเป็นเพราะโรคหัวใจ เพราะหัวใจและหลอดอาหารนั้นอยู่ใกล้กันและมีเส้นประสาทร่วมกัน

 1. โรคไส้เลื่อนกะบังลม (Hiatal Hernia)

ภาวะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อท้องส่วนบนเลื่อนไปชนหน้าอกส่วนล่าง อาการจะคล้ายๆ กรดไหลย้อน  (Gerd) นำไปสู่อาการแสบร้อนกลางอกและเจ็บหน้าอกในที่สุด อาการจะยิ่งแย่ลงเมื่อนอนหงาย

 1. โรคกระเพาะ (Peptic Ulcers)

ผู้ป่วยโรคกระเพาะจะเกิดอาการแสบร้อนภายในท้องบริเวณลิ้นปี่ หรือจุกแน่นกลางลิ้นปี่ก็ได้ มักเกิดขึ้นกับผู้ที่รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาแก้ปวดหรือยาลดอาการอักเสบ

 1. หลอดอาหารบีบตัวผิดปกติ (Esophageal Contraction Disorders)

การหดเกร็งของกล้ามเนื้อและอาการที่กลืนอาหารลำบากซึ่งเกิดขึ้นตรงหลอดอาหารนั้นทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกได้

 1. ภาวะหลอดอาหารทะลุ (Esophageal Perforation)

ผู้ป่วยที่เกิดอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงทันทีหลังจากที่อาเจียนนั้น อาจจะเป็นสัญญาณที่แสดงให้รู้ว่าผู้ป่วยมีภาวะหลอดอาหารทะลุ

กลับสู่สารบัญ

เจ็บหน้าอก สาเหตุเกี่ยวกับปอด

 1. เยื่อหุ้มปอดอักเสบ (Pleurisy)

เกิดจากการอักเสบติดเชื้อหรือสาเหตุอื่นๆ ก็ได้ ส่งผลทำให้ผู้ป่วยรู้สึก เจ็บแปล๊บเหมือนถูกของมีคมแทงที่หน้าอก โดยที่สามารถเจ็บตรงส่วนไหนของอกก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเยื่อหุ้มปอดเกิดการอักเสบที่ตรงบริเวณใด และจะยิ่งเจ็บมากเมื่อหายใจเข้า ไอ หรือจาม

 1. โรคลิ่มเลือดอุดกั้นปอด (Pulmonary Embolism)

เมื่อลิ่มเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดเข้าไปอุดที่ปอด ปิดทางไม่ให้เลือดลำเลียงไปเลี้ยงเนื้อเยื่อของปอดได้ จะทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก โดยผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บแปลบตรงกลางอกหลังกระดูกสันอก รู้สึกเหนื่อย หายใจได้ไม่สุด ไอเป็นเลือด หัวใจเต้นเร็ว

 1. ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ (Pneumothorax)

เกิดจากการที่มีอากาศเข้าไปอยู่ระหว่างปอดและผนังอก อาจจะเกิดจากการได้รับบาดเจ็บถูกกระแทกบริเวณหน้าอก หรือเกิดจากการที่มีโพรงอากาศอยู่ในเยื่อหุ้มปอดอยู่ก่อนแล้ว และอากาศก็เพิ่มขึ้นมา โดยด้านนอกบางส่วนของปอดอาจเกิดรอยฉีกเล็กน้อย ทำให้อากาศเข้ามา โดยผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บแปล๊บที่ด้านใดด้านหนึ่งของหน้าอก และจะยิ่งเจ็บมากขึ้นเมื่อหายใจเข้า ทำให้หายใจไม่ออก หายใจไม่สะดวก

เจ็บหน้าอก จากสาเหตุอื่นๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยทางร่างกายโดยตรง

 1. ความกลัวหรือกังวล

ความกลัวหรือกังวลถือเป็นสาเหตุของอาการเจ็บหน้าอกที่พบได้ไม่บ่อยนัก โดยความรู้สึกกลัวหรือกังวลนั้นส่งผลให้เกิดอาการทางร่างกายอย่างเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออกมาก หายใจไม่สุด คลื่นไส้ เวียนหัว และรู้สึกกลัวตาย

 1. โรคงูสวัด (Shingles)

โรคงูสวัดจะทำให้เกิดตุ่มน้ำใส ๆ ที่ขึ้นบริเวณหลังไปจนถึงหน้าอกจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดแสบร้อนบริเวณนั้นได้ และถึงแม้ว่าอาการดีขึ้นจนแผลหายแล้ว ความเจ็บปวดบริเวณนั้นก็ยังจะสามารถคงอยู่ได้

ทำไม่จึง เจ็บหน้าอก
กลับสู่สารบัญ

อาการเจ็บหน้าอก ที่มีสาเหตุเกี่ยวกับหัวใจ

 1. ภาวะเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด (Angina)

ภาวะนี้เป็นผลมาจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Disease: CAD) ผู้ป่วยจะเกิดอาการเจ็บเหมือนถูกกดหรือบีบที่หน้าอก รู้สึกแน่นเหมือนมีอะไรมาทับ เป็นบริเวณกลางหน้าอก ด้านซ้าย หรือทั้ง 2 ด้าน แต่มักจะไม่เป็นด้านขวาด้านเดียว ซึ่งอาการนี้อาจกระจายไปที่แขน ไหล่ ขากรรไกร หรือหลังได้ ผู้ป่วยมักเกิดอาการดังกล่าวเมื่อออกแรงทำกิจกรรมอย่างออกกำลังกาย ตื่นเต้น หรือรู้สึกเครียด ซึ่งอาการจะทุเลาลงเมื่อหยุดออกกำลัง แต่บางรายถ้าอาการรุนแรงก็อาจเกิดขึ้นขณะพักได้

 1. ภาวะเลือดเซาะผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aortic Dissection)

เป็นภาวะที่ผนังชั้นในของหลอดเลือดแดงใหญ่มีรอยปริเป็นรูรั่ว ทำให้เลือดไหลออกไปเซาะให้ผนังชั้นใน แยกออกจากผนังชั้นกลางเป็นแนวยาว โรคนี้จัดว่ามีอันตรายร้ายแรงพบมากในกลุ่มอายุ 40-70 ปี ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จะเกิดอาการเจ็บหน้าอกเหมือนถูกฉีกตั้งแต่คอ หลัง ไปจนถึงท้อง เจ็บแบบทันที เจ็บรุนแรงมาก อาการเจ็บนี้ไม่เคยเป็นมาก่อน อาจรุนแรงจนเป็นลมไป

โดยสรุป อาการเจ็บหน้าอกนั้น อาจจะไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเกิดจากปัญหาโรคหัวใจหรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม อาการเจ็บหน้าอกที่มีแนวโน้มว่าไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจนั้นมักเกิดลักษณะของอาการดังนี้

 1. แสบร้อนกลางหน้าอก เรอเปรี้ยว รับรสเปรี้ยวหรือรู้สึกว่ามีน้ำจากสิ่งที่กลืนลงไปไหลขึ้นมาที่คอ
 2. อาการเจ็บหน้าอกอาจดีขึ้นหรือแย่ลงเมื่อขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถ
 3. อาการเจ็บหน้าอกกำเริบมากขึ้นเมื่อหายใจลึก ๆ หรือไอ
 4. มีจุดกดเจ็บชัดเจนบริเวณหน้าอก

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกไม่ว่าลักษณะใด ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย หรือตรวจเพิ่มเติมเพื่อได้การวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้องค่ะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า