โรคมือเท้าปาก (HFMD) โรคยอดฮิตช่วงหน้าฝน ติดต่อได้ง่ายได้หากไม่ระวัง!

โรคมือเท้าปาก โรคติดต่อช่วงหน้าฝน

โรคมือเท้าปาก (Hand-foot-and-mouth disease; HFMD) เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส (ENTEROVIRUS) มีลักษณะเฉพาะ คือ มีตุ่มน้้าใสที่ปาก มือ และเท้า เชื้อที่พบเป็นสาเหตุบ่อยที่สุดโดยทั่วไป คือ เชื้อคอกซากีไวรัส เอ 16 (COXSACKIE A16) และเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 (ENTEROVIRUS 71; EV71) ในประเทศไทยพบสาเหตุจากเชื้อ EV71 ประมาณร้อยละ 15-30 ซึ่งเชื้อ EV71 นั้นมีโอกาสก่อให้เกิดอาการรุนแรงและทำให้เสียชีวิตได้ และ โรคมือเท้าปาก นั้นมีการระบาดแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในประเทศไทยจะพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะชุกในช่วงฤดูฝน และช่วงที่มีอากาศร้อนชื้น

โรคมือเท้าปาก ติดต่ออย่างไร?

โรคมือเท้าปาก สามารถติดต่อกันได้ง่าย โดยการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งจากจมูก, ลำคอ พวกน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ และน้ำจากในตุ่มใสที่อยู่ตามมือและเท้า รวมถึงอุจจาระของผู้ป่วยซึ่งมีเชื้อไวรัสอยู่ (fecal – oral route)

ช่วงที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ ในสัปดาห์แรกที่ผู้ป่วยมีอาการ และจะยังแพร่เชื้อได้จนกว่าตุ่มน้ำหรือรอยโรคจะหายไป แต่ก็ยังพบเชื้อในอุจจาระผู้ป่วยต่อได้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ เชื้อเอนเทอโรไวรัส (ENTEROVIRUS) สามารถทนสภาวะความเป็นกรดในทางเดินอาหารของมนุษย์ได้ และมีชีวิตอยู่ในอุณหภูมิห้องได้ 2-3 วัน ซึ่งอาจพบเชื้อในอุจจาระได้นานถึง 6-12 สัปดาห์

โรคมือเท้าปาก มีอาการอย่างไร

 • โดยปกติพอรับเชื้อมาแล้ว ก็จะมีระยะฟักตัวประมาณ 3-6 วัน
 • อาการตั้งต้น คือ มักจะเริ่มจากการมีไข้ 38-39 องศา และมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ระยะนี้จะมีระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน
 • จากนั้นจะเริ่มมีอาการเจ็บปาก ตรวจร่างกายจะพบมีรอยโรคในบริเวณปาก มือ และเท้าตามมา
 • โดยทั่วไปโรคมือเท้าปาก จัดว่ามีอาการน้อย โดยมากมักมีเพียงไข้ ครั่นเนื้อ ครั่นตัว และเจ็บปาก
อาการ โรคมือเท้าปาก
กลับสู่สารบัญ

อาการจาก โรคมือเท้าปาก แบบไหนต้องรีบพบแพทย์!

 1. ไข้สูง
 2. ซึม หรือ กระสับกระส่าย ร้องกวนตลอดเวลา
 3. ชัก เกร็งกระตุก
 4. อาเจียนบ่อยๆ
 5. ตัวลาย ซีด
 6. หอบเหนื่อย
 7. ไม่ยอมรับประทานอาหารและนํ้า

รอยโรคบริเวณปาก

พบในผู้ป่วยทั้งหมด ทุกบริเวณในปาก แต่ที่พบได้บ่อย คือ เพดานปาก ลิ้น และเยื่อบุกระพุ้งแก้ม โดยในระยะตั้งต้น จะมีลักษณะเป็นรอยสีแดง อาจนูนเล็กน้อย ขนาด 2-8 มิลลิเมตร จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นตุ่มนํ้าสีเทาขนาดเล็กขอบแดง ซึ่งช่วงเวลาที่เป็นตุ่มนํ้าจะสั้นมาก จึงมักตรวจไม่พบรอยโรคในระยะนี้ แต่ก็มักพบลักษณะเป็นแผลตื้นๆ สีเหลืองถึงเทามีขอบแดง ซึ่งอาจจะมารวมกันเป็นรอยโรคใหญ่ได้

โรคมือเท้าปาก แผลเป็นบริเวณปาก
กลับสู่สารบัญ

รอยโรคที่ผิวหนัง

โรคมือเท้าปาก รอยแผลบริเวณมือและเท้า

อาจเกิดขึ้นพร้อมกับรอยโรคที่ปาก หรือหลังจากนั้นเล็กน้อย พบมีผื่นที่มือ เท้า หรือ ง่ามนิ้วมือนิ้วเท้า โดยจะพบที่มือบ่อยกว่าเท้า

ลักษณะเป็นรอยแดงๆ อาจนูนเล็กน้อยขนาด 2-10 มิลลิเมตร ตรงกลางสีเทา บางรอยโรคมี ลักษณะเป็นตุ่มน้ำใสขอบแดง มีกระจายขนานไปกับแนวของผิวหนัง อาจเจ็บหรือไม่ก็ได้ หลังจากนั้น 2-3 วัน จะค่อยๆเริ่มตกสะเก็ด และค่อยๆ หายไปภายใน 7-10 วัน บริเวณอื่นๆ ที่อาจพบรอยโรคได้ เช่นกัน คือ ก้น แขน ขา และอวัยวะสืบพันธุ์ ในเด็กทารกอาจพบกระจายทั่วตัวได้

ภาวะแทรกซ้อน จาก โรคมือเท้าปาก

ในผู้ป่วยบางรายอาจพบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โดยเฉพาะจากการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 (enterovirus 71) ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง แบ่งเป็น

 • ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท เช่น ก้านสมองอักเสบ (brainstem encephalitis), สมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningoencephalitis), เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่ไม่ใช้การติดเชื้อแบคทีเรีย (aseptic meningitis), กล้ามเนื้ออ่อนแรงคล้ายโปลิโอ (poliomyelitis like paralysis)
 • ภาวะแทรกซ้อนระบบหัวใจ และหลอดเลือด เช่น กล้ามเนื้อหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ โดยผู้ป่วยจะมีไข้นํามาก่อนประมาณ 3-6 วัน โดย มักมีไข้สูง หัวใจเต้นเร็ว และมักมีอาการทางระบบประสาทนํามาก่อน ต่อมามีอาการหายใจล้มเหลวอย่างรวดเร็ว และมีปอดบวมน้ำ (pulmonary edema)
กลับสู่สารบัญ

โรคมือเท้าปาก มีวิธีรักษาอย่างไร ?

การวินิจฉัย โรคมือเท้าปาก โดยทั่วไปจะวินิจฉัยจากอาการและอาการแสดงเป็นหลัก (Clinical diagnosis)

โรคมือเท้าปาก ถ้าหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไร ก็เป็นโรคที่สามารถหายได้เองโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วัน โดยจะให้การรักษาแบบประคับประคองและบรรเทาอาการ โดยเฉพาะการลดไข้ และลดอาการเจ็บปวด จากแผลในปาก โดยอาจใช้ยาชาป้ายบริเวณที่เป็นแผลก่อนรับประทานอาหาร ในผู้ป่วยบางคนที่เป็นแผลเยอะ และเจ็บปากมาก รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ ถ้าเกิดว่ามีอาการเพลียมาก ก็อาจจะต้องมาโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือเข้าทางเส้นเลือด ช่วยประคับประคองไป จนกว่าอาการจะดีขึ้น รับประทานได้ดีขึ้นก็กลับบ้าน

หลังจากการติดเชื้อผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสที่ก่อโรค แต่อาจเกิดโรคมือ เท้า ปาก ซ้ําได้จากเอนเทอโรไวรัส (enterovirus) ตัวอื่นๆ ได้

วิธีป้องกัน โรคมือเท้าปาก

การป้องกันการแพร่เชื้อ และติดเชื้อ จากโรคมือเท้าปาก

 • แยกผู้ป่วยที่เป็นโรคออกจากกลุ่มเพื่อนในโรงเรียน และสถานเลี้ยงเด็ก เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด โดยการให้เด็กพักอยู่บ้าน หยุดเรียน หลีกเลี่ยงในการพาไปในที่ชุมชน ประมาณ 7-10 วัน
 • ใช้ผ้าหรือทิชชู่ ปิดปาก ปิดจมูก ขณะไอจาม
 • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากที่สัมผัสกับผู้ป่วย ก่อนและหลังรับประทานอาหาร หรือเข้าห้องน้ำ
บริการตรวจ c0vod-19 fit to fly

ตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR
“3 FIT” ที่รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

 • จองคิวล่วงหน้า เพียง 1 วัน!
 • สถานที่ให้บริการ สะอาด ดูแลให้ปลอดภัย ไม่แออัด
 • ปลอดเชื้อด้วยห้องตรวจความดันลบ ที่ได้มาตรฐาน
 • ผลลัพธ์แม่นยำ ส่งตรวจห้อง Lab มาตรฐาน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้น
 • รู้ผลภายใน 24 ชม. (รับผลด้วยตัวเอง หรือบริการส่งแมส)
 • มีที่จอดรถ / เดินทางสะดวกด้วย BTS และ MRT
 • ได้รับผลตรวจ COVID-19 และใบรับรองแพทย์ FIT To Fly
คลิ๊กจองคิว!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และรักษาที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนารักษาที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า