ปวดเอวข้างขวา บอกอาการป่วยได้แค่ไหน อาจไม่ใช่แค่ปวดเมื่อย 

ปวดเอวข้างขวา

ปวดเอวข้างขวา หรือการรู้สึกปวดหลังด้านขวาอาจไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอาการปวดเมื่อยที่เราควรเพิ่งให้ความสนใจเท่านั้น หากเรามองข้ามไปเนื่องจากเชื่อว่ามันเกิดจากการใช้พลังงานมากเกินไปหรือการทำงานหนักเกินไป อาจจะเป็นเรื่องอันตรายเมื่อเราไม่สนใจอาการเหล่านี้อย่างเต็มที่

นอกจากอาการปวดหลังด้านขวาและปวดเอวข้างขวาแล้ว เราควรเข้าใจว่าอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพที่มากกว่าเพียงการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่เราควรสนใจ อย่างเช่นเราควรทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังด้านขวา เพื่อให้เราสามารถระมัดระวังและรับมือกับอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสมทันที

อาการปวดหลังมีกี่แบบ?

อาการปวดหลังแบ่งได้เป็น 3 แบบตามระยะเวลาคือ

 • ปวดแบบเฉียบพลัน (acute) คือ มีอาการปวดต่อเนื่องน้อยกว่า 6 สัปดาห์
 • ปวดแบบกึ่งเฉียบพลัน (subacute) คือ มีอาการปวดหลังต่อเนื่อง 6-12 สัปดาห์
 • ปวดแบบเรื้อรัง (chronic) คือ มีอาการปวดหลังต่อเนื่องนานกว่า 12 สัปดาห์

อาการปวดหลังข้างขวาด้านบน

อาการปวดหลังข้างขวาด้านบน ปวดเอวข้างขวา

การมีอาการปวดหลังด้านขวาบนอาจเกิดจากหลายสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สบายและรบกวนในการทำกิจวัตรประจำวันได้ ดังนั้นเราจึงควรทราบถึงสาเหตุเบื้องหลังที่อาจเป็นต้นเหตุของอาการนี้ เพื่อให้สามารถรับมือและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

 1. การนั่งทำงานหรือยกของหนักผิดท่า : การนั่งทำงานหรือยกของหนักในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือใช้เวลานาน ๆ อาจทำให้กล้ามเนื้อหลังส่วนบนด้านขวาเกิดความตึงและปวดได้ ให้ระวังและปรับท่านั่งและท่ายืดตัวอย่างเหมาะสม
 2. ความผิดปกติของกระดูกและข้อ : ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับกระดูกและข้อในหลังส่วนบนสามารถทำให้เกิดอาการปวดได้ เช่น การบาดเจ็บหรือการอักเสบของข้อต่อ กระดูกพรุน หรือมะเร็งที่กระดูกหลัง ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม
 3. ความผิดปกติของอวัยวะภายใน : อาการปวดหลังด้านขวาบนอาจมาจากการมีปัญหาในอวัยวะภายในร่างกาย เช่น โรคตับ นิ่วในไต การติดเชื้อในไต หรือโรคในถุงน้ำดี ควรพบแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยอย่างแม่นยำ
 4. โรคที่เกี่ยวกับปอด : อาการปวดหลังด้านขวาบนอาจเกิดขึ้นเนื่องจากโรคที่เกี่ยวข้องกับปอด เช่น โรคปอดบวม มะเร็งปอด หรือการติดเชื้อในเยื่อหุ้มปอด ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาอย่างเร็วที่สุด

ในกรณีที่มีอาการปวดหลังด้านขวาบนเรื้อรังและรุนแรง ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาอย่างเหมาะสมโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หากมีอาการปวดหลังที่ไม่รุนแรง สามารถทดลองใช้เทคนิคการคลายเส้นหรือการพักผ่อนเพื่อบรรเทาอาการได้ชั่วคราว แต่หากอาการยังคงมี ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังด้านขวาส่วนล่าง

การมีอาการปวดหลังด้านขวาล่างอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจากปัจจัยที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูก หรืออวัยวะภายในร่างกาย ดังนั้นขอเสนอสาเหตุที่อาจทำให้เกิดอาการปวดหลังด้านขวาล่างได้ดังนี้

 1. การตั้งครรภ์ : การตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดการกดทับบริเวณหลังส่วนล่างด้านขวา ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการปวดได้ เพราะต้องรองรับน้ำหนักทารก โดยอาการนี้อาจหายเองหรือดีขึ้นเมื่อหยุดทำกิจกรรมหนัก ๆ หรือพักผ่อนให้มากพอควร
 2. โรคติดเชื้อในกระดูก : การติดเชื้อในกระดูกสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ เช่น การติดเชื้อในกระดูกสันหลัง หรือกระดูกพรุน ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
 3. บาดเจ็บหรือแผลในหลัง : การบาดเจ็บหรือมีแผลในหลังส่วนล่างด้านขวาอาจเป็นสาเหตุของอาการปวด ควรระวังและดูแลการเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง
 4. โรคอ้วน : คนที่มีน้ำหนักเกินมากอาจมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาหลัง ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดได้ เพราะการกดทับบริเวณหลัง
 5. การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ : การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ โดยอาการนี้อาจร่วมกับอาการปวดในท้องส่วนล่าง
 6. การไม่ออกกำลังกาย : การไม่ออกกำลังกายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อหลัง ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดได้
 7. อาการอื่น ๆ : อาจมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังด้านขวาล่าง เช่น โรคเม็ดเสียดที่ไต หรืออาการปวดเมื่อยจากกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อหลังมากเกินไป

ในกรณีที่มีอาการปวดหลังด้านขวาล่างเรื้อรังและรุนแรง ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม หากมีอาการปวดหลังที่ไม่รุนแรง สามารถทดลองการใช้ท่ายืดเส้นหรือการพักผ่อนเพื่อบรรเทาอาการได้ชั่วคราว แต่หากอาการยังคงมี ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาอย่างเหมาะสม

อาการปวดหลังช่วงเอว

อาการปวดหลังช่วงเอว หรืออาการปวดหลังส่วนล่าง

อาการปวดหลังที่เกิดขึ้นบริเวณเอวหรือส่วนล่างมีความแตกต่างกันไปโดยพื้นฐานอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นบริเวณเอว (low back pain) จะมีความผิดปกติที่กล้ามเนื้อหลัง หมอนรองกระดูกสันหลัง หรือข้อต่อกระดูกสันหลัง โดยมักจะมีอาการปวดที่ขอบซี่โครงหรือบริเวณเอวต่ำลงมาจนถึงสะโพกและก้น เช่นกัน อาการมักมีความแสดงผลตามการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรม อาจมีอาการปวดเพิ่มขึ้นเมื่อทำงานหนักหรือเคลื่อนไหว หรือบางครั้งอาจมีอาการปวดตลอดเวลาโดยไม่สัมพันธ์กับการทำงานหรือท่าทางการเคลื่อนไหว บางครั้งยังมีอาการปวดมากขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ทำให้นอนไม่หลับได้ อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นตามสภาพและพยาธิของโรคแต่ละราย

อาการปวดหลังที่เกิดขึ้นด้านซ้ายหรือด้านขวา บางคนปวดฉี่แต่ฉี่ไม่ออก อาจมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ เช่น กล้ามเนื้อหลังที่มีปัญหา ข้อต่อกระดูกส่วนอกที่มีอาการผิดปกติ หรือการกระแทกหรืออุบัติเหตุที่ทำให้เกิดบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ เช่น การเกร็งหรือยกของหนัก อาการแน่นทรวงอกเนื่องจากโรคหัวใจ หรือปัญหาทางเดินอาหาร เช่น กรดไหลย้อน แนวโน้มไปที่โรคตับ โรคไต หรือปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ ดังนั้นแนะนำให้พบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม

อาการปวดหลังที่ควรรีบไปพบแพทย์

ได้แก่อาการปวดหลังส่วนล่างที่เป็นเรื้อรังนานมากกว่า 3 เดือน (chronic low back pain) โดยมีอาการปวดรุนแรงโดยไม่ดีขึ้นหลังจากการพักหรือรับประทานยาแก้ปวดพื้นฐาน และมีผลกระทบต่อการทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีอาการปวดร้าวลงมาต้นขา ขาหรือลงไปปลายเท้า ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้างค่ะ หากมีอาการเช่นนี้ ควรพบแพทย์โดยเร็วเพื่อการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

สรุป

ลักษณะอาการปวดเอวด้านขวาคืออาการปวดที่เกิดขึ้นในบริเวณเอวด้านขวา อาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปหรือผิดท่าทาง อุบัติเหตุ โรคข้อต่อหรือกระดูก เป็นต้น หากมีอาการปวดเอวด้านขวาควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาอย่างเหมาะสม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า