เลือดออกทางช่องคลอดสีแดงสดไม่เจ็บ สัญญาณอันตรายหรือไม่

เลือดออกทางช่องคลอดสีแดงสดไม่เจ็บ

ทุก ๆ เดือนผู้หญิงจะมีเลือดออกทางช่องคลอดตามปกติ ซึ่งมักเรียกว่าประจำเดือน แต่หากมีเลือดออกมาในช่วงที่ไม่เป็นประจำเดือน หรือมากกว่าปกติ หรือมีลักษณะกะปริบกะปรอย นั้นอาจเป็นสัญญาณที่ไม่ควรมองข้ามไปโดยไม่สนใจ เนื่องจากอาจเป็นเครื่องหมายของภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือโรคร้ายที่กำลังเริ่มต้นอยู่

หลาย ๆ ครั้งเลือดออกทางช่องคลอดสีแดงสดไม่เจ็บ อาจเป็นเครื่องหมายของปัญหาสุขภาพร้ายแรง เช่น เนื้องอกในมดลูกหลังจากตั้งครรภ์ หรือมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เหตุผลของปัญหานี้สามารถเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งความรุนแรงของปัญหานั้นจะสามารถระบุได้ก็ต่อเมื่อไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

แบบไหนที่เรียกว่า เลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ

ประจำเดือนเป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกเดือน โดยจะมีเลือดที่ออกมาพร้อมกับเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกชิ้นเล็ก ๆ ออกจากช่องคลอด ระยะเวลาที่เป็นประจำเดือนจะอยู่ในช่วง 3-8 วัน และมักจะเกิดขึ้นทุก 24-35 วัน อย่างไรก็ตาม หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เช่น

 • การมีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดในช่วงที่ไม่มีการมีประจำเดือน
 • การมีปริมาณเลือดที่ออกมามากเกินไปในช่วงเวลาที่มีประจำเดือน
 • หรือการมีประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ อาจเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังเกี่ยวกับภาวะเลือดออกผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่องคลอดได้

การมีประจำเดือนที่มีปัญหาอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาสุขภาพทางร่างกายหรือจิตใจ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทานอาหารและการออกกำลังกาย การตรวจรักษาและปรึกษาแพทย์ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมีประจำเดือนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นผ่านการรักษาทางยาหรือมีการแก้ไขทางตรงจากการผ่าตัด

เลือดออกทางช่องคลอด

เลือดออกทางช่องคลอดสีแดงสดไม่เจ็บ เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

การมีเลือดออกทางช่องคลอดสีแดงสดไม่เจ็บ อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น

 • การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่มีภาวะไข่ไม่ตก หรือผู้หญิงที่เพิ่งเริ่มมีประจำเดือน หรือกำลังจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้ระดับฮอร์โมนไม่สมดุลกันหรือมีความแปรปรวน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมีการเลือดออกทางช่องคลอดสีแดงสดไม่เจ็บได้
 • อีกหนึ่งสาเหตุที่อาจเป็นต้นเหตุคือความผิดปกติทางระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น ภาวะท่อนำไข่อักเสบ หรือติ่งเนื้อในโพรงมดลูก หรือปากมดลูก ซึ่งสามารถทำให้เกิดการออกเลือดทางช่องคลอดได้โดยไม่มีอาการเจ็บปวดแสดงออก
 • อันดับสุดท้ายคือมะเร็งในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น มะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งสามารถทำให้เกิดการเลือดออกทางช่องคลอดโดยไม่มีอาการปวดได้

การมีเลือดออกทางช่องคลอดสีแดงสดไม่เจ็บเป็นอาการที่สำคัญและควรระวัง เนื่องจากอาจเป็นเครื่องชี้ภาวะที่ต้องการการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อความแน่นอนในการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม ดังนั้น หากพบว่ามีการออกเลือดทางช่องคลอดโดยไม่มีความเจ็บปวด ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

หากสงสัยว่ามีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ควรทำอย่างไร ?

 • บันทึกวันที่และเวลาที่เกิดอาการเลือดออกผิดปกติ เพื่อให้แพทย์มีข้อมูลเพียงพอในการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม
 • จดบันทึกประวัติการมีประจำเดือนย้อนหลัง รวมถึงอาการอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง เช่น อาการปวดท้อง หรืออาการอื่นที่เกี่ยวกับระบบการเจริญพันธุ์
 • ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็ว เพื่อให้ได้การวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม แพทย์จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอาการเลือดออกผิดปกติ รวมถึงประวัติการเจริญพันธุ์และประวัติสุขภาพทั่วไป
 • การตรวจร่างกายอาจจำเป็นต้องทำ เช่น ตรวจภายใน หรือการส่งต่อไปยังการตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจอุ้งเชิงกราน การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรือการตรวจเลือด
 • การตรวจพิเศษอาจจำเป็นต้องทำ เพื่อหาสาเหตุของการเลือดออกผิดปกติในโพรงมดลูก เช่น การเก็บชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อหาภาวะเซลล์ผิดปกติ

เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด

เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดอย่างไร ควรมาพบแพทย์

เลือดออกผิดปกติที่ช่องคลอดเป็นอาการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้หญิงทั้งหลาย แต่มันกลับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงปัญหาที่ต้องการความสนใจและการรักษาอย่างเร่งด่วน การระบุลักษณะของเลือดที่ออกอย่างระมัดระวังจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถช่วยให้แพทย์มีข้อมูลที่สำคัญในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อพบเลือดออกผิดปกติที่ช่องคลอด ควรจดบันทึกลักษณะของเลือดที่ออก เช่น สี เป็นตัวอย่าง เพื่อให้แพทย์สามารถประเมินสภาพได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังควรบันทึกปริมาณเลือดที่ออก รวมถึงระยะเวลาที่เลือดไหลออกมา และอาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตกขาว ปวดท้อง อาการทางจิตใจ หรืออาการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ผู้หญิงที่พบเลือดออกทางช่องคลอดสีแดงสดไม่เจ็บควรพบแพทย์ทันที โดยเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

 • ผู้หญิงที่ไม่มีประจำเดือนหรือมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนแต่มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด
 • ผู้หญิงที่มีประจำเดือนปกติแต่มีเลือดออกนอกรอบประจำเดือนหรือหลังมีเพศสัมพันธ์ และมีเลือดออกมาเป็นลิ่มหรือมีปริมาณมาก
 • ผู้หญิงที่มีประจำเดือนในปริมาณมากขึ้นหรือมีระยะเวลาของประจำเดือนนานขึ้นกว่าปกติ และมีอาการในการใช้ผ้าอนามัยมากกว่าปกติ
 • ผู้หญิงที่มีอาการปวดท้องหรืออุ้งเชิงกรานรุนแรงระหว่างระยะเวลาประจำเดือน
 • ผู้หญิงที่มีไข้ รู้สึกวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด หรืออ่อนเพลียจากการเลือดออกอย่างมาก

การตรวจวินิจฉัยภาวะเลือดออกผิดปกติ

การตรวจวินิจฉัยภาวะเลือดออกผิดปกติในช่องคลอดเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยผู้ที่พบว่ามีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรับการรักษาต่อไป การวินิจฉัยโดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วยการสอบถามประวัติการเจ็บป่วยและลักษณะของเลือดออกที่ช่องคลอด รวมถึงการตรวจร่างกายเพิ่มเติมและการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัย วิธีการตรวจมีดังนี้

 • เจาะเลือดเพื่อตรวจฮอร์โมนที่อาจมีผลต่อการมีเลือดออกผิดปกติ เช่น การตรวจระดับไทรอยด์ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเลือดออกผิดปกติ
 • การตรวจภายในช่องคลอด เพื่อค้นหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นในปากมดลูกหรือส่วนอื่น ๆ ของช่องคลอด รวมถึงการใช้อัลตราซาวด์เพื่อตรวจสอบโพรงมดลูกและรังไข่
 • การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกด้วยเครื่องมือขนาดเล็ก (OFFICE HYSTEROSCOPY) เพื่อสำรวจภาวะผิดปกติภายในโพรงมดลูก ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยได้ถ้าการตรวจอื่น ๆ ไม่สามารถช่วยได้
 • การตรวจวินิจฉัยเลือดออกผิดปกติที่ช่องคลอดเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้แพทย์สามารถรักษาโรคและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

รักษาอาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด

รักษาอย่างไรให้หายจากภาวะเลือดออกทางช่องคลอดสีแดงสดไม่เจ็บ

การรักษาอาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากสาเหตุของอาการเลือดออกที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกันไป ดังนั้น วิธีการรักษาจึงต้องเน้นที่การแก้ไขสาเหตุหลัก ๆ ที่เป็นเหตุการณ์ของอาการเลือดออกด้วย โดยมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมและความรุนแรงของสภาวะของผู้ป่วยดังต่อไปนี้

 • การรักษาทั่วไป : เป็นการปรับพฤติกรรมทั่วไปของผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมให้ร่างกายมีสมดุลที่ดีขึ้น เช่น การให้เวลาในการพักผ่อนเพียงพอ การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการผ่อนคลายความเครียดอย่างเหมาะสม
 • การรักษาด้วยยา : การใช้ยาเป็นวิธีการรักษาที่สำคัญในบางกรณี เช่น การให้ยาฮอร์โมนหรือยาปฏิชีวนะ เพื่อช่วยควบคุมอาการเลือดออกและป้องกันการเกิดซ้ำของอาการ
 • การรักษาเฉพาะ : ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แล้วพบว่ามีรอยโรคผิดปกติหรือมีโรคมะเร็ง เป็นต้น ผู้ป่วยอาจต้องรับการรักษาเฉพาะตามความเหมาะสม เช่น การผ่าตัดเพื่อลบเนื้อเยื่อที่เป็นอันตราย การทำเคมีบำบัดเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ง หรือการฉายแสงเพื่อรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

เมื่อพบว่ามีเลือดออกทางช่องคลอดสีแดงสดไม่เจ็บโดยไม่เป็นปกติของรอบเดือน มีเลือดออกมากหรือกะปริดกะปรอย หรือมีกลิ่นหรือลักษณะที่แปลกประหลาด รวมทั้งมีอาการอื่น ๆ ควรพบแพทย์โดยเร็วเพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า