หนองในหายเองได้ไหม เกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นได้ทั้งชายและหญิง

หนองในหายเองได้ไหม

หนองในเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เช่น ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือปาก หากไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ อาการที่พบบ่อยในผู้หญิง ได้แก่ ปัสสาวะแสบขัด ปวดเวลาปัสสาวะ และตกขาวผิดปกติ ส่วนในผู้ชายจะพบอาการปัสสาวะแสบขัด หนองสีขาว เหลือง หรือเขียวออกจากอวัยวะเพศ

หลายคนอาจสงสัยว่า หนองในหายเองได้ไหม โรคนี้ไม่สามารถหายได้เอง จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์ โดยอาจจะได้รับยาฉีดหรือยารับประทานตามความเหมาะสม การรักษาจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยด้วย หากสงสัยว่าเป็นโรคนี้ ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสมโดยเร็ว

ทำความรู้จักโรคหนองใน คืออะไร

โรคหนองในเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria gonorrhoeae การติดเชื้อนี้มักทำให้เกิดอาการอักเสบบริเวณอวัยวะเพศ, ทวารหนัก และลำคอ โรคนี้พบได้บ่อยในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี ดังนั้น การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และการตรวจสุขภาพประจำปีของอาการไอแห้ง ๆ ไม่มีเสมหะ ไม่มีไข้เป็นระยะ หากพบว่าติดเชื้อควรรีบรับการรักษาทันทีเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

หนองในหายเองได้ไหม เกิดขึ้นได้อย่างไร

อาการหนองใน เพศหญิง เพศชายต่างกันอย่างไร

อาการหนองในผู้หญิง

ส่วนใหญ่ผู้หญิงมักไม่แสดงอาการติดเชื้อในช่องคลอดให้เห็นชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากมีการติดเชื้อ อาจพบสัญญาณต่าง ๆ ภายในไม่กี่วันหรือหลายสัปดาห์ ดังนี้

 • มีกลิ่นคาวหรือตกขาวผิดปกติ เช่น สีขาว เหลือง หรือเขียว
 • ปวดแน่นบริเวณท้องน้อยหรือช่องคลอด
 • รู้สึกปัสสาวะบ่อยขึ้น และเจ็บหรือแสบขณะปัสสาวะ
 • ปวดหรือรู้สึกไม่สบายขณะมีเพศสัมพันธ์ บางครั้งอาจมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
 • มีประจำเดือนมาก่อนกำหนดหรือมากผิดปกติ หรือมีเลือดออกระหว่างรอบเดือน

หากพบสัญญาณเหล่านี้ไม่ต้องสงสัยว่า หนองในหายเองได้ไหม ควรพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยเร็วที่สุด เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อในอวัยวะเพศได้

อาการหนองในผู้ชาย

อาการหนองในของเพศชายมักแสดงให้เห็นได้ชัดเจนกว่าเพศหญิง โดยมักเริ่มแสดงอาการภายใน 2-30 วันหลังได้รับเชื้อ อย่างไรก็ตาม หากอาการแสดงออกหลังจากได้รับเชื้อไปนานแล้วหลายสัปดาห์ อาจทำให้ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ และนำเชื้อไปแพร่สู่ผู้อื่นได้ อาการหนองในของเพศชาย ได้แก่

 • รู้สึกปวดหรือเจ็บบริเวณอวัยวะเพศ
 • มีสารคล้ายหนองสีขาว เหลือง หรือเขียวไหลออกมาจากท่อปัสสาวะ ปลายองคชาตบวมหรือผิดปกติ
 • อัณฑะบวมและปวด

นอกจากนี้ เชื้อหนองในยังอาจลามไปติดเชื้อบริเวณอื่น ๆ เช่น

 • ทวารหนัก ทำให้ปวด คัน เลือดหรือสารไหลออกจากทวารหนัก
 • ลำคอ ทำให้เจ็บคอเรื้อรัง คออักเสบ ต่อมน้ำเหลืองโต
 • ดวงตา หากสัมผัสบริเวณที่ติดเชื้อแล้วไม่ล้างมือ จะทำให้ตาปวด ระคายเคือง บวม แดง มีขี้ตาสีขาวหรือเหลือง ไม่ทนแสง
 • ข้ออักเสบติดเชื้อ ทำให้ข้อบวม แดง ร้อน เจ็บปวด เคลื่อนไหวลำบาก

ติดเชื้อ หนองในหายเองได้ไหม

ความแตกต่างของโรคหนองในเทียมกับโรคหนองในแท้

หนองในแท้และหนองในเทียมเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

หนองในแท้

 • เกิดจากเชื้อ Neisseria gonorrhoeae
 • ระยะฝักตัว 2-5 วัน
 • ในผู้หญิง ท่อปัสสาวะและปากมดลูกอักเสบ มีหนองไหลออกจากปากมดลูก
 • ในผู้ชาย มีหนองไหลออกจากท่อปัสสาวะ ปวด อักเสบ และแสบขณะปัสสาวะ

หนองในเทียม

 • เกิดจากเชื้อ Chlamydia trachomatis
 • ระยะฝักตัวนานกว่าหนองในแท้
 • อาการไม่รุนแรงหรือรุนแรงน้อยกว่าหนองในแท้
 • ในผู้หญิง มีสิ่งคล้ายตกขาวสีเหลืองไหลออกจากช่องคลอดตลอด ปากมดลูกบวมแดง
 • ในผู้ชาย มีคราบสีเหลืองติดอยู่ที่ชั้นในกางเกง แต่อาการไม่รุนแรงเท่าหนองในแท้ มักเป็นเรื้อรัง

อาการหนองในหายเองได้ไหม

โรคหนองในรักษากี่วันหาย เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่รุนแรง ไม่สามารถหายได้เองโดยการดูแลตัวเองหรือซื้อยามารักษาเอง หากมีอาการหรือสงสัยว่าคู่นอนติดเชื้อ ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาฉี่แล้วแสบอย่างถูกวิธี เนื่องจากหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม อาจนำไปสู่ผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพ ดังนี้

 • เสี่ยงแพร่เชื้อสู่คู่นอนหรือคนรัก
 • เสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี
 • อาจเกิดการติดเชื้อที่มดลูกและท่อนำไข่ ทำให้เป็นโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ ตั้งครรภ์นอกมดลูก และมีบุตรยาก
 • เชื้อแพร่กระจายไปติดเชื้อที่อวัยวะอื่น ๆ เช่น ผิวหนัง ข้อต่อ ตับ หัวใจ สมอง
 • ทารกในครรภ์อาจได้รับผลกระทบ เช่น ตาบอด
 • เกิดแผลที่ท่อปัสสาวะ และการอักเสบของอัณฑะ
 • ทำให้เกิดอาการปวดและการอักเสบของต่อมลูกหมาก

รักษา หนองในหายเองได้ไหม

รักษาอย่างไร เมื่อเป็นหนองใน

โรคหนองในสามารถรักษาได้ด้วยการฉีดยาปฏิชีวนะเซฟไตรอะโซน (Ceftriaxone) เข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว หรือให้รับประทานยาเซฟิซิม (Cefixime) ร่วมกับรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ที่อาจมีร่วมด้วย หากมีภาวะแทรกซ้อนหรือเชื้อแบคทีเรียดื้อยา แพทย์อาจปรับเปลี่ยนยาตามความเหมาะสม

เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนองใน อย่ามัวแต่คิดว่า หนองในหายเองได้ไหม ควรแจ้งให้คู่นอนทราบและแนะนำให้คู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์ภายใน 60 วันก่อนผู้ป่วยมีอาการ ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจอาการหนองใน ผู้หญิงและรักษาด้วย เนื่องจากอาจติดเชื้อแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการ การรักษาคู่นอนด้วยจะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำหลังจากผู้ป่วยรักษาหายแล้ว และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลอื่น

หนองในเมื่อเป็นแล้วจะหายเมื่อไร

การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะจะช่วยให้อาการหนองในหายไปอย่างรวดเร็ว โดยอาการตกขาวผิดปกติและรู้สึกเจ็บแสบขณะปัสสาวะมักจะหายภายใน 2-3 วันหลังเริ่มการรักษา ส่วนอาการเลือดออกผิดปกติในช่วงรอบเดือนก็มักจะดีขึ้นในรอบเดือนถัดไป นอกจากนี้ อาการอื่น ๆ เช่น ปวดท้องน้อยและปวดอัณฑะ ก็มักหายไปภายใน 2 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม หากพบว่าอาการต่าง ๆ ไม่ดีขึ้นหลังจากระยะเวลาดังกล่าวแล้ว คุณควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจซ้ำ เนื่องจากอาจเกิดการดื้อยาหรือการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้น การวินิจฉัยและปรับเปลี่ยนการรักษาอย่างทันท่วงทีจะช่วยป้องกันไม่ให้อาการแย่ลงไปกว่านี้

พฤติกรรมแบบใดที่ควรตรวจหนองใน

 • บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ควรได้รับการตรวจหาโรคหนองในเป็นประจำทุกปี
 • บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ควรปฏิบัติดังนี้

ถ้าอายุน้อยกว่า 25 ปี ควรได้รับการตรวจหาโรคหนองในทุกปี

ถ้าอายุ 25 ปีขึ้นไป และมีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีคู่นอนใหม่, มีคู่นอนหลายคน หรือมีคู่นอนที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ก็ควรได้รับการตรวจหาโรคหนองในทุกปีเช่นกัน

สรุป

หนองในหายเองได้ไหม โรคหนองในเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อย การติดเชื้อเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อนี้ อาการของโรคมักไม่ปรากฏชัดเจนในระยะแรก ทำให้ผู้ติดเชื้อบางรายอาจไม่รู้ตัว หากพบอาการผิดปกติ เช่น ปัสสาวะแสบขัด ตกขาวผิดปกติ ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาทันที การรักษาอย่างรวดเร็วจะช่วยป้องกันการติดเชื้อรุนแรงและลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า