ผ่าตัดกระเพาะทำให้ผอมได้จริงหรือไม่?

ผ่าตัดกระเพาะทำให้ผอมได้จริงหรือไม่ ? ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วน (obesity) และอ้วนผิดปกติ (morbid obesity) ในประเทศไทยเพิ่มจำนวนมากขึ้น เนื่องจากความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยเฉพาะการรับประทานอาหารประเภท fast food ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นแต่รับประทานผักและผลไม้น้อยลง อีกทั้งมีเวลาออกกำลังกายน้อย มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ทำให้การเผาผลาญพลังงานลดลง ล้วนแต่เป็นผลทำให้มีภาวะอ้วนได้

จากข้อมูลภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร่วมที่เกิดขึ้นจากภาวะโรคอ้วน ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและรักษาโรคอ้วนได้อย่างชัดเจน แต่การรักษาด้วยการใช้ยา การออกกำลังกายหรือการรับประทานอาหารที่มีพลังงานต่ำ สามารถลดน้ำหนักได้แต่ไม่สามารถรักษาหรือคงน้ำหนักให้ผู้ป่วยได้ตลอด ผู้ป่วยมักจะมีน้ำหนักตัวกลับมาเพิ่มขึ้นได้ จึงได้มีการรักษาด้วยการผ่าตัดขึ้น ซึ่งสามารถลดน้ำหนักได้ดีกว่า สามารถควบคุมน้ำหนักได้เป็นระยะเวลานานและผู้ป่วยหายจากโรคร่วมได้ดี

ดังนั้นหากจะถามว่า ผ่าตัดกระเพาะทำให้ผอมได้จริงหรือไม่ ?
คำตอบคือ  “จริง” ค่ะ

โดยจุดมุ่งหมายแท้จริงของการ ผ่าตัดกระเพาะเพื่อรักษาโรคอ้วน (Bariatric Surgery) คือ การรักษาคนที่เป็นโรคอ้วน จนทำให้ใช้ชีวิตประจำวันลำบาก และมีโรคแทรกซ้อนหลายโรค เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต มะเร็ง โรคตับ มีบุตรยาก เป็นต้น

ซึ่งนอกจากการผ่าตัดจะช่วยควบคุมโรคแทรกซ้อนจากโรคอ้วนแล้ว ยังช่วยควบคุมน้ำหนักในระยะยาวได้ผลดีที่สุด การผ่าตัดกระเพาะนั้น จุดมุ่งหมายหลักไม่ได้ทำเพื่อความสวยงาม แต่ทำเพื่อสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างไม่ลำบาก ไปไหนมาไหนสะดวกขึ้น ออกกำลังกายได้ ลดการเจ็บป่วยจากน้ำหนักที่มากเกินไปและโรคแทรกซ้อนได้

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาแพทย์
ผ่านช่องทางไลน์ หรือโทรศัพท์

086-570-7040
คลิ๊ก ติดต่อไลน์ รับส่วนลด
คลิ๊ก ติดต่อ messenger Facebook
QR code surgery

สแกน QR Code เพื่อแอดไลน์

Bariatric Surgery หรือ การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วน

คือการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักในผู้ป่วยโรคอ้วน โดยการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหาร เพื่อให้รับประทานอาหารได้น้อยลง และทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้น (early satiety) ยกตัวอย่างเช่น การผ่าตัดกระเพาะแบบสลีฟ (Sleeve Gastrectomy) ซึ่งปัจจุบันเป็น Bariatric procedure ที่ทำกันมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเทคนิคการผ่าตัดไม่ยุ่งยาก และมีน้ำหนักส่วนเกินที่ลดลงหรือ % excess weight loss (%EWL) สูงถึง 60-70%

นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายวิธีที่แพทย์นิยมใช้ (วินิจฉัยก่อนทุกครั้ง เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล) เช่น

เป้าหมายหลักของการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วน คือ เพื่อที่จะลดน้ำหนักให้กลับมาสู่ระดับปกติ หรือ ที่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 25 kg/m2 น้ำหนักจะลดลงมากน้อยเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของการผ่าตัด (Type of bariatric surgery) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารและการออกกำลังกายของผู้ป่วยเป็นหลัก

ส่วนใหญ่แล้วค่าน้ำหนักตัวที่ลดลงจะคิดเป็นร้อยละของน้ำหนักตัวที่ลดลง (Percentage of total weight lost; %TWL) หรือ คิดเป็นร้อยละที่ลดลงของน้ำหนักส่วนที่เกินจากน้ำหนักที่ควรจะเป็น (Percentage of excess weight lost; %EWL)

โดยทั่วไป การผ่าตัดสามารถทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้ เฉลี่ยประมาณร้อยละ 15 – 35 (%TWL) หรือน้ำหนักส่วนเกินจากน้ำหนักที่ควรจะเป็นลดลง เฉลี่ยประมาณร้อยละ 40 – 75 (%EWL)

ผ่าตัดกระเพาะ ลดความอ้วน เหมาะกับใครบ้าง ?

 1. ต้องเป็นโรคอ้วน โดยคำนวณจากดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 37.5 kg/m2 ขึ้นไป หรือมากกว่า 32.5 kg/m2 ที่มีโรคร่วมเกิดขึ้นแล้ว ก็ควรผ่าตัดรักษาแล้ว เพราะหากไม่เป็นโรคอ้วน ผ่าตัดแล้วจะได้ผลไม่คุ้มกับความเสี่ยง
 2. อายุ ระหว่าง 16-65 ปี
 3. ยอมรับความเสี่ยงจากการผ่าตัดได้
 4. พยายามใช้วิธีลดน้ำหนักแบบอื่นมาก่อนแล้ว แต่ไม่สำเร็จ
 5. คนไข้ต้องมีความเข้าใจการปฏิบัติตัวก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การลดน้ำหนักจะค่อยเป็นค่อยไป เฉลี่ยควรลดหนึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ เช่น ตั้งเป้าว่าจะลดให้ได้ 50 กิโลกรัม ก็ต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี เมื่อทำการผ่าตัดแล้ว จะกินได้น้อยลง จากกินเป็นชาม ๆ จะกินได้แค่ 3-4 ช้อน ต้องเลือกกิน เลือกดื่ม
 6. คนไข้ต้องมีเวลามาติดตามการรักษาเป็นระยะตลอดไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายอย่างไร ผู้ป่วยจึงต้องทำความเข้าใจให้มากที่สุด
 7. ความเข้าใจและแรงสนับสนุนจากของครอบครัวและคนรอบข้างก็เป็นสิ่งสำคัญ

รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ เปิดให้บริการด้านการรักษาโรคอ้วน
“ผ่าตัดกระเพาะอาหาร ลดน้ำหนัก” มานานกว่า 20 ปี 

เป็นศูนย์ผ่าตัดลดน้ำหนักแบบครบวงจร สามารถทำได้ทุกวิธี อีกทั้งดูแลโดยทีมแพทย์ ด้านทางเดินอาหาร และการผ่าตัดโรคอ้วนจากสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์กว่า 30 ปี และดำเนินการผ่าตัดในโรงพยาบาลมาตรฐาน ชั้นนำระดับสากล ในเครือ BDMS

การผ่าตัดกระเพาะที่รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จะมีเทคนิคเฉพาะทั้งการเย็บล็อคกระเพาะแบบ Double Lock เพื่อเพิ่มความปลอดภัย รวมถึงการใช้เทคนิค Pain Pump เพื่อช่วยลดความเจ็บและทำให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังการผ่าตัด อีกทั้งยังดูแลและติดตามผลอย่างต่อเนื่องจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคอ้วน เป็นต้น

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีมาตรฐานในการรักษา ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก ที่มีมาอย่างยาวนาน ทำให้ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ชาวต่างชาติบินมาเพื่อปรึกษาและเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ผ่าตัดกระเพาะ รักษาโรคอ้วน ลดน้ำหนักที่รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ โดยทีมแพทย์ ประสบการณ์กว่า 20 ปี
ผ่าตัดกระเพาะ รักษาโรคอ้วน ที่รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลชั้นนำ เครือ BDMS
ผ่าตัดกระเพาะ รักษาโรคอ้วน ลดน้ำหนักที่รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ติดตามผลหลังการรักษาทุกเคส

รีวิวผ่าตัดกระเพาะรักษาโรคอ้วน

รีวิวผ่าตัดกระเพาะ ลดน้ำหนัก ชาวต่างชาติ
คุณเก๊ว ผ่าตัดกระเพาะลดหน้ำหนัก รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเซอร์
รีวิวผ่าตัดกระเพาะ แบบ ByPass K.เมย์
bariatric surgery reviews
รีวิวผ่าตัดกระเพาะ ลดความอ้วน
รีวิวผ่าตัดกระเพาะอาหาร ลดน้ำหนัก รักษาโรคอ้วน

บอกเล่าความประทับใจของลูกค้า บินมาจากสหรัฐอเมริกา เพื่อผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก ที่รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

Ref.

 1. http://202.28.95.4/library/main/eproceeding/Sym_116_126.pdf
 2. http://medinfo2.psu.ac.th/surgery/Collective%20review/2559/24.Nutritional_management_after_Gastric%20%20(Pawan%2015.11.59).pdf
 3. https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/issue019/believe-it-or-not
 4. https://secoms.medicine.psu.ac.th/Information1.php?S=35

บรรยากาศ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
ประสบการณ์กว่า 24 ปี

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาแพทย์
ผ่านช่องทางไลน์ หรือโทรศัพท์

086-570-7040
คลิ๊ก ติดต่อไลน์ รับส่วนลด
คลิ๊ก ติดต่อ messenger Facebook
QR code surgery

สแกน QR Code เพื่อแอดไลน์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า