ปวดท้ายทอย สัญญาณอันตราย ที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพได้

ปวดท้ายทอย

อาการปวดท้ายทอย เป็นอาการเกิดขึ้นซึ่งมักจะก่อให้เกิดความไม่สบายและระบบทำงานผิดปกติได้ อาการปวดคอมักมีลักษณะการปวดตื้อที่บริเวณศีรษะหรือท้ายทอย และบางครั้งอาจร่วมกับอาการปวดร้าวลงไปที่บ่า หัวไหล่ แขน หรือมีอาการชาและอ่อนแรงในแขน บางครั้งยังมีจุดกดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นคอและบ่า คนที่มีอาการปวดคอมักพบว่าความยืดหยุ่นของคอลดลง โดยอาการมักจะเกิดในช่วงเช้า (Morning stiffness) เนื่องจากเสื่อมของกระดูกคอ และมักมีการเคลื่อนไหวคอที่ลำบาก

อาการปวดคอมีหลายสาเหตุที่ส่งผลต่อระบบของคอ และมักพบในกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 40 ถึง 60 ปีโดยมีการรายงานข้อมูลจากประเทศไทยบอกถึงความพบเจอของผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ โดยระบุว่ามีการพบเจอมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการนี้ อาการปวดคอ ปวดหัวข้างเดียวที่แตกต่างกันสามารถมีที่มาจากพื้นที่ต่าง ๆ ในคอ เช่น ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ระบบกระดูกและข้อ โดยการหมุนของคอมักพึงความสนใจในส่วนต่าง ๆ นี้ เช่น เส้นเอ็น เส้นเลือด เส้นประสาท ไขสันหลัง ข้อต่อ และหมอนรองกระดูก ทำให้การวินิจฉัยและรักษาอาการนี้มีความซับซ้อน เนื่องจากมีผลกระทบจากตัวประกอบหลายอย่าง เพื่อความแน่ใจในการวินิจฉัยและรักษา ควรปรึกษาแพทย์เพื่อข้อมูลและคำปรึกษาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง

สาเหตุการปวดท้ายทอย

สาเหตุการปวดท้ายทอย

ปวดหลังและท้ายทอยเป็นอาการที่พบได้ทั่วไปในหลายกลุ่มคน โดยเฉพาะผู้ที่นั่งทำงานนานหรือมีพฤติกรรมที่ทำให้กล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทในพื้นที่นี้เกิดอาการอักเสบ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุและโรคอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ ดังนี้

 • ความเครียด การอยู่ในสภาวะเครียดสามารถทำให้กล้ามเนื้อหดหรือเกร็งได้ ทำให้เกิดอาการปวด
 • ออฟฟิศซินโดรม การนั่งทำงานนาน ๆ และท่าที่ไม่ถูกต้องสามารถทำให้กล้ามเนื้อเกร็งและเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปวดหลังเรื้อรัง
 • กล้ามเนื้อบริเวณคออักเสบ การทำกิจกรรมหรือท่าที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้กล้ามเนื้อบริเวณคออักเสบ ทำให้เกิดอาการปวด
 • เส้นประสาทบริเวณคออักเสบ การนอนตกหมอนหรือนอนในท่าที่ไม่ถูกต้องสามารถทำให้เส้นประสาทบริเวณคออักเสบ
 • การพักผ่อนไม่เพียงพอ การนอนน้อยหรืออดนอนสามารถทำให้กล้ามเนื้อไม่ได้รับการคลายตัวเพียงพอ ทำให้เกิดอาการปวดท้ายทอย
 • หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท การใช้หมอนที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้กระดูกทับเส้นประสาท ทำให้เกิดอาการปวดหลังและท้ายทอย
 • บาดเจ็บจากกีฬาหรือออกกำลังกาย การเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายอย่างไม่ถูกวิธีสามารถทำให้เกิดบาดเจ็บและปวดหลังได้

อาการปวดที่ควรพบแพทย์

การมีอาการปวดท้ายทอย ที่ควรพบแพทย์เป็นสัญญาณที่สำคัญและควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสม ดังนี้

 • ปวดหลังหรือท้ายทอยเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน ควรพบแพทย์เพื่อประเมินและหาสาเหตุของปัญหานี้
 • มีอาการปวดที่ส่งผลต่อกิจวัตรประจำวัน เช่น ปวดที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือกิจกรรมทางกาย
 • มีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยเช่น ขาชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเคลื่อนไหวร่างกายได้ลำบาก ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจสอบและหาสาเหตุของอาการทั้งหมด
 • หากมีอาการเจ็บแปลบหรือจี๊ดบริเวณที่ปวด
 • มีไข้ร่วมกับอาการปวดหลังหรือท้ายทอยเป็นสัญญาณของปัญหาทางสุขภาพที่ร้ายแรง
 • มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของปัสสาวะเช่น มีสีขุ่น และมีอาการแสบขัด

การป้องกันการอาการปวดท้ายทอย

การป้องกันการอาการปวดท้ายทอย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดเราสามารถทำได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้

 • ไม่นอนหมอนสูงหรือต่ำจนเกินไป เลือกใช้หมอนที่เหมาะสมและไม่สูงหรือต่ำเกินไป เพื่อรักษาตำแหน่งที่ถูกต้องของไหล่และคอ
 • ปรับอิริยาบถให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง ยืน หรือนอน ควรปรับตัวให้อยู่ในท่าทีทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม
 • เลี่ยงการก้มหน้าหรือเงยหน้านาน ๆ การรักษาตำแหน่งของคอในท่าที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการก้มหรือเงยหน้านานเกินไปที่อาจทำให้เกิดการซีดหลัง
 • ไม่เกร็งคออยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไป ปฏิบัติตัวในท่าต่าง ๆ อย่างมีความหมุนเวียน เพื่อลดการเกร็งคอและป้องกันอาการปวด
 • การทำกิจกรรมยืดเหยียดเพื่อรักษาความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ช่วยป้องกันการตึงตัวและอาการปวด
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การให้ร่างกายพักผ่อนและฟื้นฟูตัวเองจากกิจวัตรประจำวัน เป็นการป้องกันอีกวิธีหนึ่ง
 • การรักษาสุขภาพทั่วไปอย่างดี เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่อาจส่งผลต่อระบบของท้ายทอยและกระดูก

การดูแลเมื่อมีอาการปวด

เมื่อมีอาการปวดท้ายทอยข้างซ้ายที่ต้องดูแล เราสามารถปฏิบัติตามวิธีดูแลต่อไปนี้เพื่อบรรเทาอาการ

 • นวดเบาบริเวณที่มีอาการปวดเบา ๆ อาจช่วยลดความตึงตัวและเพิ่มการไหลเวียนของเลือด เป็นการบำบัดที่สามารถทำเองได้ที่บ้าน
 • ออกกำลังกายด้วยวิธียืดหรือเหยียดกล้ามเนื้อ อาจช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่นและลดอาการปวดได้
 • การประคบร้อนหรือเย็นในบริเวณที่มีอาการปวด สามารถช่วยลดการอักเสบและบรรเทาความปวดได้
 • รับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการปวด ตามคำแนะนำของแพทย์ สามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้
 • การทำกายภาพบำบัด รับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางกายภาพ และทำกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม อาจช่วยปรับปรุงสภาพกล้ามเนื้อและลดการปวดอย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลเมื่อมีอาการปวด

บทสรุป

การปวดท้ายทอยเป็นอาการที่ผู้คนพบเจออย่างแพร่หลาย มีหลายปัจจัยที่สามารถเป็นสาเหตุหรือเสนอผลกระทบต่อระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของท้ายทอยได้ การทราบถึงสาเหตุและวิธีการป้องกันปวดท้ายทอยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คนได้รับการดูแลและรักษาในท่าที่เหมาะสมที่สุด

การปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ยาแก้ปวด การฟื้นฟูทางกายภาพ หรือการรักษาทางรักษาแพทย์อื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้ป่วย ไม่เพียงแค่มีผลต่อสุขภาพกายเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมประจำวันของเราด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า