Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาว LGBTQIAN+ ทั่วโลก ปี 2024

Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจ

เมื่อก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนายน ปี 2024 บรรยากาศแห่งสีรุ้งหรือที่เรียกว่า Pride Month ก็เริ่มเป็นที่พบเห็นได้ทั่วทุกมุมโลก เพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศ หรือ  LGBTQIAN+ (เดิมทีมีเพียง LGBT) ทว่า แท้จริงแล้วจุดประสงค์หลักของกิจกรรมนี้คืออะไร มีการพัฒนาแรงขับเคลื่อนไปทางใดบ้าง หรือว่าเป็นเพียงแค่การหยิบมาทำการตลาดของแบรนด์เพียงเท่านั้น เรามารับรู้และสร้างความเข้าใจไปด้วยกันเลยค่ะ

 

Pride Month ที่ไม่ใช่แค่เพศและแคมเปญการตลาด แต่คือการประกาศถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

Pride Month คืออะไร

เทศกาลไพรด์ คือจุดเริ่มต้นของเดือนแห่งความภาคภูมิใจ เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1960 ซึ่งอยู่ในยุคที่สังคมยังไม่เปิดรับผู้มีความหลากหลายทางเพศเหมือนในวันนี้ ส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ บางคนถึงกับโดนขับไล่ออกจากบ้าน พวกเขาจำต้องหลบปิดบังตัวตนไม่ให้ใครได้รู้

ในช่วงเวลาที่สังคมยังไม่ยอมรับและไม่เปิดให้การเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ มีเพียงแค่บาร์เกย์ที่ให้เป็นสถานที่นัดพบและพักอาศัยสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ถูกบ้านขับไล่ออกมาเท่านั้น และเมื่อบาร์เกย์ได้รับความสนใจ ก็กลายเป็นว่าไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย พอพยายามจดทะเบียนตำรวจก็ไม่ให้จด เพราะเป็นเพียงแค่เกย์

ดังนั้น กลุ่มคนเหล่านี้จึงต้องเปิดบาร์เกย์ในที่ไม่เป็นทางการมาจนเกิดเหตุการณ์ในวันที่ 28 มิถุนายน 1969 การจลาจลสโตนวอล ซึ่งตำรวจบุกจับกุมผู้เข้ารับบริการในบาร์เกย์ “สโตนวอลล์ อิน” (Stonewall Inn) ซึ่งเป็นสถานที่รวมตัวของผู้มีความหลากหลายทางเพศทั้งทรานส์ เกย์ และกลุ่มอื่น ๆ แล้วพวกเขาต่างก็ขัดขืน และไม่ยอมต่อการเลือกปฏิบัติของตำรวจจนเกิดเป็นการจลาจลขึ้นและขยายเป็นวงกว้างในที่สุด

เหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นการกระทำที่เป็นที่รังเกียจและรุนแรงที่สุด และได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวทางสิทธิและความเท่าเทียมสำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในเวลาต่อมา

หลังจากเหตุการณ์นี้ ได้สร้างช่องทางให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศออกมาเคลื่อนไหวและร่วมกันต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกตัวตน กิจกรรมต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อสื่อถึงความภาคภูมิใจ (Pride) ของกลุ่มนี้ โดยกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเริ่มต้นแรกจากการเคลื่อนไหวในเมืองนิวยอร์ก แล้วขยายสู่เมืองใหญ่อื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา และแพร่กระจายไปทั่วโลก

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทุกวันที่ 28 มิถุนายน จึงเป็นวันที่ทั่วโลกร่วมกันรำลึกถึงเหตุการณ์จลาจลสโตนวอลล์ (Stonewall Riots) ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมให้แก่กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นที่มาของเทศกาล “Pride Month” ที่ถูกจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นเวลายาวนานตลอดเดือน

กิจกรรมในเดือนแห่งความภาคภูมิใจมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การแถลงข่าว เวทีกลางคืน การแสดงภาพยนตร์ เรียนรู้และสัมมนา เดินขบวน (ไพรด์ พาเหรด) และงานเลี้ยงเย็น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความรับรู้ในเรื่องเพศและความหลากหลายทางเพศ รวมถึงการรับรู้ของการมีอยู่ของกลุ่มคนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเพศ ผู้พิการทางด้านต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มคนที่โดนเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมในสังคม

Pride Month จัดที่ไหนบ้าง

 

LGBTQIAN+ มีอะไรบ้าง

LGBTQIAN+ มี Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual และ Non-Binary คือการแสดงความหลากหลายทางเพศทั้งในด้านของรสนิยมและเพศวิถีต่าง ๆ ที่แต่เดิมมีเพียงแค่ LGBT ซึ่งเป็นกลุ่มคนหลากหลายทางเพศที่มีการแสดงออกชัดเจนถึงการมีตัวตน แต่เมื่อสังคมเริ่มเปิดกว้างขึ้น ก็มีกลุ่มคนต่าง ๆ เริ่มประกาศจุดยืนและแสดงตนต่อการมีอยู่จริงในสังคมจนเพิ่มตัวอักษรมาเรื่อย ๆ เพื่อให้พวกเขามีความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตน และสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคม

LGBTQIAN+ มีอะไรบ้าง

ธงสีรุ้ง สัญลักษณ์แห่งความหลากหลายและความเท่าเทียม

ธงสีรุ้งหลากหลายสีสันเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQIAN+ ที่แสดงถึงความหลากหลายทางเพศและเพศร่วมกัน โดยแต่ละสีของธงสีรุ้งแทนแต่ละกลุ่มเพศที่มีความหลากหลาย ดังนี้:

สีแดง: การต่อสู้ หรือ ชีวิต
สีส้ม: การเยียวยา
สีเหลือง: พระอาทิตย์
สีเขียว: ธรรมชาติ
สีฟ้า: ศิลปะ ความผสานกลมกลืน
สีม่วง: จิตวิญญาณของ LGBTQ

 

Rainbow Washing ความเท่าเทียมไม่ใช่แค่แคมเปญการตลาด

Pride Month การตลาดที่ไม่ควรฉาบฉวย

 

Rainbow Washing เป็นคำใช้ที่ใช้ในกระแสความคิดในเชิงเพศที่อธิบายการใช้ภาพลักษณ์หรือสัญลักษณ์สีรุ้ง (rainbow) โดยองค์กรหรือบริษัทในการตลาดหรือโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะในช่วงเดือนไพรด์

การใช้ภาพลักษณ์สีรุ้งเพื่อตลาดหรือโฆษณาไม่สามารถบอกความเป็นกลุ่มทางเพศหรือความเท่าเทียมให้กับองค์กรได้อย่างแท้จริง การทำเช่นนี้ถูกเรียกว่า “Rainbow Washing” หรือ “Pinkwashing” ซึ่งเป็นการใช้เพียงแค่ภาพลักษณ์สีรุ้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศเพื่อเอาประโยชน์จากตลาด LGBTQ+ โดยที่ไม่มีการสนับสนุนหรือการกระทำจริงในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มนั้น ๆ

Rainbow Washing อาจมีผลเสียอย่างหนึ่งคือการเข้าสู่การค้าขององค์กรหรือสินค้าที่ไม่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางเพศ การใช้ภาพลักษณ์สีรุ้งเพื่อกล่าวอ้างว่าองค์กรมีความหลากหลายทางเพศในการดำเนินธุรกิจหรือสินค้าที่ขายอาจลดความน่าเชื่อถือขององค์กรและสร้างความไม่พึงพอใจในลูกค้าหรือผู้บริโภค ทำให้กลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภครู้สึกถูกใช้งานเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้น

เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมและความยุติธรรมสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ควรให้ความสำคัญกับการตรงต่อเนื่องระหว่างคำพูดและการกระทำขององค์กรหรือสินค้าที่ใช้ภาพลักษณ์สีรุ้งในการตลาด จะต้องมีการสนับสนุนและการกระทำที่สอดคล้องกับค่านิยมและภาวะเท่าเทียมอย่างแท้จริง เช่น ควรมีการสนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ

รวมถึง การบริจาคหรือสนับสนุนองค์กรที่ทำงานเพื่อสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นกลางและเป็นกลางในองค์กรสำหรับพนักงานทุกคน และการส่งเสริมความเท่าเทียมและการยอมรับความหลากหลายทางเพศในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ

ด้วยความรับผิดชอบทางสังคมและวัฒนธรรมที่สูงขึ้น เราควรเสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับความหลากหลายทางเพศโดยแท้จริง และไม่ใช้ภาพลักษณ์สีรุ้งเพียงแค่เครื่องหมายสัญลักษณ์เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายและความสับสนในสังคม

Pride Month ในประเทศไทย

ในประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดงานไพรด์ขึ้นภูเก็ตมายาวนานและต่อเนื่องมากว่า 16 ปีแล้ว ซึ่งกิจกรรมในแต่ละปีจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่ยังคงแสดงความต้องการเรียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคม 

นอกจากนี้ขบวนพาเหรด บางกอกไพรด์ ที่ กรุงเทพ ได้จัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2023 ที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งงานที่สร้างสีสันไปพร้อมกับการตระหนักรู้ของความเท่าเทียมในสังคมอีกหนึ่งงานเพื่อเตรียมต้อนรับ พรบ.สมรสเท่าเทียม ที่เปลี่ยนจากชายหญิงเป็นบุคคล+บุคคล รวมถึงความเท่าเทียมในการปฏิบัติที่เริ่มต้นจากการผลักดันกฎหมายผ่านรัฐบาล โดยมีผู้ร่วมเดินขบวนพาเหรดทั้งพรรคการเมือง กลุ่มคนในวงการบันเทิง บริษัทเอกชนต่าง ๆ รวมถึงผู้สนับสนุนและผู้ที่ต้องการแสดงถึงความเท่าเทียมของกลุ่มคนในสังคม เป็นต้น

Bangkok Pride - Pride Month ในประเทศไทย

 

รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ขอเป็นหนึ่งเสียงในการสนับสนุนให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านไปได้ด้วยดี มีสิทธิในการดูแลกันโดยชอบทางกฎหมาย และมีการจ้างงาน สร้างงานให้กับกลุ่มแรงงานทุกเพศให้ได้ทำงานที่ตนเองรัก สนับสนุนให้ทุกคนรักตนเองในแบบที่ตัวเองเป็น รักและเข้าใจตัวตนของผู้คนในสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข สันติภาพ และเท่าเทียม


อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า