Myofunctional Therapy รักษาการนอนกรนด้วยการบำบัดกล้ามเนื้อใบหน้าและทางเดินหายใจ

Myofunctional Therapy

การนอนกรน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไป และการรักษาก็มีหลายวิธีด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ Myofunctional Therapy หรือการบำบัดกล้ามเนื้อใบหน้าและทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นการแก้นอนกรนที่ไม่ต้องผ่าตัด และมีจุดมุ่งหมายเพื่อการแก้ไขปรับการวางหรือท่าทางการเคลื่อนไหวของอวัยวะในช่องปาก เพิ่มศักยภาพการนอนหลับให้ดีขึ้น ลดการนอนกรนในชีวิตประจำวันได้ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

Myofunctional การบำบัดกล้ามเนื้อใบหน้าและทางเดินหายใจ

รักษาการนอนกรนด้วยการบำบัดกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ คืออะไร

รักษาการนอนกรนด้วยการบำบัดกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ (Myofunctional) คือ วิธีการที่ให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อมกล้ามเนื้อใบหน้าและทางเดินหายใจเพื่อแก้ไขปัญหาการนอนกรน โดยเฉพาะในกรณีที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อในช่องปากและทางเดินหายใจ วิธีการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหานอนกรนทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดโครงหน้า ข้อต่อขากรรไกรอักเสบ และเด็กที่มีปัญหาโครงหน้าและขากรรไกร

แนวคิดหลักของการนอนกรนด้วยการบำบัดกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจคือการฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าและทางเดินหายใจ โดยเน้นที่การเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อปาก ลิ้น ขากรรไกร และทางเดินหายใจ การรักษาชนิดนี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับลิ้นและกล้ามเนื้อเพดานอ่อนเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนกรน

ขั้นตอนของการบำบัดกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ประกอบด้วย

การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ: การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อของปาก ลำคอ และใบหน้าเพื่อปรับปรุงการทำงานของทางเดินหายใจ

การแก้ไขท่าทางในช่องปาก: ปรับปรุงท่าทางของลิ้น ริมฝีปาก และกรามเพื่อเปิดทางเดินหายใจและลดโอกาสการนอนกรน

การฝึกการกลืน: การฝึกกล้ามเนื้อให้กลืนเพื่อปรับปรุงรูปแบบการกลืนและลดโอกาสการนอนกรนที่มีต้นเหตุจากปัญหาการกลืน

การสอนเทคนิคการหายใจ: การสอนเทคนิคการหายใจที่เหมาะสม เช่น การหายใจทางจมูกและการหายใจด้วยกระบังลม เพื่อลดการนอนกรนที่เกิดจากการหายใจทางปาก

การออกกำลังกายลิ้น: การฝึกเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อลิ้น ปรับปรุงท่าทางของลิ้น และส่งเสริมการควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้น

การรักษานอนกรนด้วยการบำบัดกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดเสียงกรนและช่วยป้องกันการนอนกรนได้โดยไม่ต้องผ่าตัด การฝึกทักษะเหล่านี้ควรทำภายใต้คำแนะนำของนักบำบัดหรือแพทย์ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมและดูแลให้ปลอดภัย

เลเซอร์รักษานอนกรน Snore Laser ดูแลให้ปลอดภัย รักษาโดยแพทย์

การลดการนอนกรนด้วยการบำบัดกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ เหมาะกับใคร

การบำบัดกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอาการนอนกรน มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) ฟื้นตัวช้าหลังผ่าตัดขากรรไกร ต้องการลดระยะเวลาในการจัดฟัน รวมทั้งมีลูกน้อยที่มีปัญหาการพัฒนาขากรรไกรผิดปกติ หรือมีอาการสบฟันที่ไม่ปกติในวัยที่ยังไม่หมดการเจริญเติบโตของขากรรไกรและฟัน การบำบัดกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ช่วยเสริมกล้ามเนื้อในพื้นที่ทางเดินหายใจและลดปัญหาทางช่องปากที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ การบำบัดกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ยังสามารถใช้รักษาในเงื่อนไขอื่น ๆ ได้ เช่น โครงหน้าเบี้ยว ปวดข้อต่อขากรรไกร อาการปวดศีรษะ ดูดนิ้วหัวแม่มือ ทอนซิล อะดีนอยด์โต และโรคกรดไหลย้อน เพราะการบำบัดกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงในกล้ามเนื้อลิ้น ปาก และในทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้มีผลดีต่อการลดอาการนอนกรนและปัญหาทางช่องปากอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8 วิธีแก้อาการนอนกรน ลดปัญหารบกวนชีวิตคุณ

เป้าหมายของการรักษาด้วย Myofunctional

การรักษาด้วยการบำบัดกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจเน้นไปที่การปรับปรุงลักษณะการหายใจและพฤติกรรมทางกล้ามเนื้อทางปากและลำคอ เพื่อปรับปรุงสุขภาพทั้งระบบการหายใจและระบบทางเดินอาหาร ดังนั้น เป้าหมายของการรักษาสามารถสรุปได้ดังนี้

 • ลักษณะการหายใจถูกต้อง โดยลดการหายใจทางปากและเพิ่มการหายใจทางจมูกในท่าที่ถูกต้อง
 • รูปแบบการหายใจถูกต้อง เช่น การหายใจลึก การหายใจด้วยท้อง และการควบคุมการหายใจในท่าที่เหมาะสม
 • วางลิ้นในตำแหน่งที่ถูกต้อง มุ่งเน้นการปรับลิ้นให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อปรับปรุงการพูดและการกลืน
 • การเจริญเติบโตของขากรรไกรถูกต้อง รวมถึงลำคอ
 • ฟันเรียงตัวสวย ลดระยะเวลาการจัด การปรับปรุงการหายใจและพฤติกรรมทางกล้ามเนื้อทางปากช่วยลดการกระทบที่ฟันและปรับฟันให้เรียงตัวได้ถูกต้อง
 • การบดเคี้ยวอาหาร/ การกลืนที่ถูกต้อง เพื่อเสริมกล้ามเนื้อในกระบวนการการกลืนและการบดเคี้ยว
 • ลดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ช่วยลดภาวะหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับ (sleep apnea)

การปรับปรุงพฤติกรรมทางกล้ามเนื้อทางปากและลำคอที่เกี่ยวข้องกับ Myofunctional therapy มีผลกระทบที่ดีต่อระบบทางเดินอาหารและระบบการหายใจ ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคอัมพฤกษ์/อัมพาต เป็นต้น

นอนกรนดังมาก ! วิธีเช็คเสียงนอนกรน ตัวเองด้วย SnoreLab

ข้อดีของการแก้นอนกรนด้วย Myofunctional Therapy

การบำบัดกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ในการรักษานอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) มีข้อดีที่สำคัญต่อผู้ที่มีอาการนอนกรนดังนี้

 1. ลดดัชนีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (AHI) การศึกษาจาก Stanford University พบว่าสามารถลดดัชนี AHI ลงจาก 24.5 เป็น 12.3 โดยทั่วไปเป็นการลดความรุนแรงของอาการนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ จึงทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีปัญหานอนกรน
 2. ไม่มีความเสี่ยงที่รุนแรง เป็นการรักษาที่ไม่ต้องการใช้เครื่องมือหรือเทคนิคทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงที่รุนแรง เช่น การผ่าตัดหรือการใช้เครื่อง CPAP ที่อาจมีผลข้างเคียง ทำให้เป็นทางเลือกที่ดูแลให้ปลอดภัยและน่าสนใจ
 3. ลดความเสี่ยงระยะยาว สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนกรน เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
 4. ป้องกันและบรรเทาอาการนอนกรน สามารถช่วยป้องกันและบรรเทาไม่ให้อาการนอนกรนมีความรุนแรงขึ้นตามอายุ ทำให้การรักษานี้เหมาะสำหรับการดูแลรักษาในระยะยาว

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาแพทย์
ผ่านช่องทางไลน์ หรือโทรศัพท์

098 294 6464
คลิ๊ก ติดต่อไลน์ รับส่วนลด
คลิ๊ก ติดต่อ messenger Facebook

Scan QR เพื่อแอดไลน์

การใช้ Myofunctional Therapy เพื่อรักษานอนกรนหยุดหายใจขณะหลับมีความดูแลให้ปลอดภัยและมีผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของอาการนอนกรน ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านนี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และรักษาที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนารักษาที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า