รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ครบรอบ 22 ปี

รวมบริการดูดไขมัน

ดูดไขมัน

ดูดไขมันหน้าท้อง

ดูดไขมันต้นแขน

ดูดไขมันต้นขา

ดูดไขมันน่อง

ดูดไขมันเหนียง

ดูดไขมันเอว

ดูดไขมันซิกแพค

ดูดไขมัน Sexy Line

ดูดไขมันหนอก

ดูดไขมันหน้า

เติมไขมันใบหน้า

ดูดไขมันใต้รักแร้