โปรแกรม ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน COVID-19 แบบครบวงจร
โดยรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

Cover ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แบบครบวงจร ที่รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 คืออะไร
ทำไมต้อง ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาแพทย์
ผ่านช่องทางไลน์ หรือโทรศัพท์

086-570-7040
คลิ๊ก ติดต่อไลน์ รับส่วนลด
คลิ๊ก ติดต่อ messenger Facebook
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 ที่รัตตินันท์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
วิธี ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แต่ละวิธีต่างกันอย่างไร
การอ่านค่าผลตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาแพทย์
ผ่านช่องทางไลน์ หรือโทรศัพท์

086-570-7040
คลิ๊ก ติดต่อไลน์ รับส่วนลด
คลิ๊ก ติดต่อ messenger Facebook
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แบบครบวงจร ที่รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ดีอย่างไร
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 ควรตรวจเมื่อใด
ขั้นตอนการ ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แบบ CMIA
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แบบ PRNT + CMIA

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาแพทย์
ผ่านช่องทางไลน์ หรือโทรศัพท์

086-570-7040
คลิ๊ก ติดต่อไลน์ รับส่วนลด
คลิ๊ก ติดต่อ messenger Facebook

ทำไมต้อง ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 ถึง 2 วิธี?

ที่รัตตินันท์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เราให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันด้วย 2 วิธีมาตรฐาน ผลการตรวจจึงถูกต้องและแม่นยำสูงสุด และเพื่อให้คุณสามารถวางแผนการฉีดวัคซีนสำหรับเข็มกระตุ้นภูมิได้อย่างแท้จริง

1.การตรวจแบบ Quantitative IGg (CMIA)

เป็นการตรวจภูมิรวมทั้ง 3 ชนิด แต่ไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่า เป็นภูมิชนิดใด หรือมีภูมิชนิดใดในร่างกายเยอะกว่ากัน

  • ภูมิดี : ภูมิต้านทานชนิดป้องกันการติดเชื้อไวรัส
  • ภูมิเลว : ประเภทแปรพัก ไปจับกับไวรัสแล้วอาจจะดึงเชื้อไวรัสเข้าเซลล์แทน
  • ภูมิเฉย : ภูมิต้านทานที่ไม่ทำหน้าที่ทั้งป้องกันการติดเชื้อหรือจับกับไวรัส

2. การตรวจแบบ PRNT 

วิธีนี้จะเป็นการตรวจแบบเชิงลึกในห้องแลประดับ 3 ตรวจได้ละเอียดว่าภูมิในร่างกายสามารถดักจับและทำลายเชื้อไวรัสได้กี่เปอร์เซ็นต์  การแปรผลหากตัวเลขจะต้องสูงกว่า 35% และหากผลลัพธ์ยิ่งมีค่าสูงจะแสดงให้เห็นว่าภูมิในร่างกายสามารถป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ของคนได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งค่าสูงสุดคือ 99% เช่น ในคนที่ฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม เป็นต้น

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการ ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19

  • การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด เป็นการตรวจเพื่อให้ทราบระดับภูมิต้านทานในร่างกายเท่านั้น ไม่ยืนยันว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ 100%
  • การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด ไม่สามารถสร้างหรือเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันภายในร่างกายได้
  • ผลการตรวจจะขึ้นอยู่กับการตอบสนองและสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายของแต่ละบุคคล
  • การตรวจภูมิคุ้มกันโควิดไม่สามารถบอกประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละตัวได้
  • การตรวจภูมิคุ้มกันเชิงปริมาณ ควรตรวจด้วยเทคนิคเดิม เพื่อทำให้ไม่สับสนกับค่าที่วัดในครั้งก่อนหน้า เนื่องจากหน่วยการวัดขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่องมือ เช่น วิธีตรวจแบบ CMIA อ่านค่าหน่วยเป็น AU/mL ,  วิธีตรวจแบบ ELISAอ่านค่าหน่วยเป็น U/mL
  • ถึงแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว แต่ทุกคนยังต้องปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 คือการใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด พกสเปรย์แอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง ในระหว่างที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19

บรรยากาศ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
ประสบการณ์กว่า 24 ปี